Vacature secretaris

De vereniging De Wereldfietser met 3000 leden is een vereniging voor fietsreizigers in Nederland, Europa en ver daarbuiten. De Wereldfietser organiseert samen met vrijwilligers en commissies circa 30 evenementen per jaar. Dat zijn o.a. meerdaagse tochten, beurzen, cursussen, lezingen etc. De website en het forum van de Wereldfietser nemen een prominente plaats in in de informatievoorziening en communicatie met leden en bezoekers. Vier keer per jaar verschijnt het tijdschrift de Wereldfietser dat in samenwerking met de Vakantiefietser uit België wordt uitgebracht.

In verband met het per 2019 aftreden van de secretaris van het bestuur is het bestuur op zoek naar een

Secretaris

De secretaris vervult binnen het bestuur een belangrijk rol, onder andere door het bestuur te ondersteunen met praktische taken. Als secretaris ben je een belangrijke organisatorische kracht voor de vereniging. Samen met de andere bestuursleden denk je na over wat de vereniging nodig heeft op korte en op lange termijn en wat daarvoor moet worden gedaan.

In deze functie binnen het bestuur houd je je primair bezig met het bijeenroepen van bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen, verzorg en reageer je op inkomende post, onderhoud je contact met de ledenadministratie en initieer of participeer je in diverse projecten.

Je taken:
• Stelt in overleg met de voorzitter de agenda op voor de bestuursvergadering
• Stelt iedereen uit het bestuur op de hoogte van vergaderingen
• Behandelt in- en uitgaande post
• Beheert en zorgt voor een toegankelijk archief
• Initieert en/ of participeert in verschillende projecten
• Houdt bestuurlijke regels in de gaten
• Onderhoudt contacten met anderen zoals de ledenadministratie en commissies

Wie zoeken wij?
• Je hebt en voelt binding met de vereniging de Wereldfietser
• Je bent vaardig met e-mail en tekstverwerkers
• Je kunt je mondeling en schriftelijk goed uitdrukken
• Je beschikt over organisatorische en communicatieve vaardigheden

De meeste communicatie met de leden van de vereniging vindt plaats via elektronische weg waarin de website en het forum een prominente plaats innemen. Een groep vrijwilligers onderhoudt de werking van de website. De huidige secretaris is steeds nauw betrokken bij de (technische) vraagstukken over de website. Het is derhalve een pré als je affiniteit hebt met ICT-vraagstukken.

Algemeen
Het bestuur vergadert ongeveer iedere zes weken uitgezonderd de zomervakantie. De vergaderingen vinden in de regel plaats op maandagavond in Woerden, maar (extra) overleggen via skype zijn soms ook mogelijk. Verder zijn er twee algemene ledenvergaderingen (voorjaar en najaar) waar je aanwezigheid gewenst is. De Wereldfietser kent een reisvergoeding op basis van de kosten van openbaar vervoer of een vergoeding per km. De vereniging organiseert ieder jaar een bijeenkomst voor alle vrijwilligers.

Interesse?
Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan een e-mail met je ervaringen en motivatie voor deze functie naar bestuur@wereldfietser.nl. Kandidaten dienen ten minste zes maanden lid te zijn van de vereniging.

Informatie
Voor meer informatie omtrent deze functie kun je contact opnemen met de voorzitter Eric Picard, (eric@wereldfietser.nl of 06 55 17 60 14) of met de secretaris Gaele Strootman (gaele@wereldfietser.nl)

Activiteiten

Sponsoren