Aanstaande woensdag zal de website even onbereikbaar zijn ivm onderhoud. Het forum werkt wel gewoon.
Aanstaande woensdag zal de website even onbereikbaar zijn ivm onderhoud. Het forum werkt wel gewoon.

Vacatures Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie (AC) van de Wereldfietser heeft sinds dit jaar een start gemaakt de rollen en taken binnen de AC te structureren. Daarvoor zoekt De Wereldfietser nu voor verschillende functies betrokken leden voor de AC.

Achtergrond Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie richt zich op het initiëren en organiseren van vele activiteiten voor leden van de Wereldfietser. Elk jaar worden er 10-20 meerdaagse tochten georganiseerd die in door en in samenwerking met leden van de Wereldfietser worden georganiseerd. Tevens organiseert de AC met een betrokken groep leden ieder jaar de beurs van de Wereldfietser. De Wereldfietser is ook ieder jaar te vinden op de Fiets- en Wandelbeurs waar een stand met leden en de AC wordt ingericht en bemand. Door het jaar heen worden initiatieven genomen om regionale bijeenkomsten,, cursussen en workshops te organiseren. Kortom, een AC die zich actief inzet voor leden van de Wereldfietser.

De AC komt 3-4 keer per jaar bijeen om te vergaderen. Specifieke sub-vergadering kunnen worden georganiseerd op initiatief van de contactpersoon met een sub-groepje AC leden en vrijwilligers.

De volgende 3 vacatures staan open:

1. Contactpersoon Fiets & Wandelbeurs

De contactpersoon Fiets en Wandelbeurs is verantwoordelijk voor de coördinatie van de stand en activiteiten van De Wereldfietser op de Fiets & Wandelbeurs die jaarlijks rond maart word georganiseerd. Je onderhoud het contact met de organisatie van de Fiets & Wandelbeurs, stuurt een team van vrijwilligers (inclusief landen informaten en beursbemensing) aan, maakt de draaiboeken samen met je team, regelt de stand (inclusief decoratie, tentenveldje, etc) en maakt een evaluatie van het jaarlijkse evenement dat wordt gebruikt als input voor het volgende jaar. Meer info

2. Contactpersoon Evenementen

De contactpersoon evenementen is verantwoordelijk voor de coördinatie van de evenementen die worden georganiseerd door de Wereldfietser. Dit zijn zowel cursussen, workshops, lezingen en andere activiteiten die door de Wereldfietser – al dan niet in samenwerking met andere organisaties – tot stand worden gebracht. Hierbij geef je input op de jaarplanning van de AC, onderhoud je het contact met en geef je ondersteuning aan de vrijwilligers en organisaties die de evenementen organiseren, en houd je een overzicht bij van de interesse naar en evaluatie van evenementen die hebben plaatsgevonden of plaats zouden kunnen vinden. Meer info

3. Contactpersoon Communicatie & Evaluatie

Voor de contactpersoon communicatie zijn wij op zoek naar communicatie goeroe. Iemand die goed overweg kan met de computers, houdt van organiseren en de Activiteitencommissie van de Wereldfietser goed kan ondersteunen met de communicatie en organisatie van haar activiteiten. Hierbij kan je denken aan communicatie van de WF website, Facebook en Twitter, maar ook de nieuwsbrief, ondersteuning bij externe communicatie van evenementen en activiteiten (b.v. beurzen), en het overzicht behouden van beschikbare documenten en tools. Je werkt nauw samen met de andere AC contactpersonen en met het bestuurslid communicatie vanuit het WF bestuur. Meer info

Mocht er interesse zijn in of vragen hebben over een van bovenstaande functies, neem dan zsm contact op met de Voorzitter van de Activiteitencommissie: Laura Smeets via laura@wereldfietser.nl of 06 1939 2915.

Activiteiten

02/05/2018 - Rondje Amsterdam
10/05/2018 - Hemelvaarttocht
14/05/2018 - Rondje randstad
19/05/2018 - Pinkstertocht
06/06/2018 - Rondje Amsterdam
11/06/2018 - Rondje randstad

Sponsoren