Natuurlijk kan je zoals gewoonlijk ter plaatse bij mij afrekenen, graag direct bij aankomst.
Maar, als iedereen dat doet dan loop ik uiteindelijk met meer dan 3ooo euro cash over de camping.
Dat vind ik niet prettig.
Daarom verzoek ik je vriendelijk om te voren het verschuldigde op mijn bankrekening over te maken:

NL90 INGB 0001 6915 35 t.n.v. JW van Dijk te Den Haag.

NB Dit geldt natuurlijk niet voor de 20 mensen die dit al gedaan hebben.

Groet, Jaap