Kernenergie: Borssele 2 Nee! Teken de petitie!

Robertjan schreef:Ik snap dat de kosten van dat plan op de korte termijn veel lager zullen zijn. Maar ik heb nog altijd geen compleet 'overzicht' van de voor- en nadelen van al de genoemde energiebronnen, zoals ik mijn eerdere post.

Korte termijndenken is leuk, maar het gaat de voorstanders van alternatieve bronnen juist om de langere termijn. Maar de consequenties op de lange termijn kan niemand momenteel aangeven. Zou het niet eens tijd worden dat een (internationale) groep experts hiermee aan de slag gaat, alvorens allerlei politici dingen hierover te laten roepen pal voor verkiezingstijd ?
Er is een wereld van verschil tussen op korte termijn realiseerbaar en korte termijndenken. Juist door Nederland mee te nemen in het diepe duiken, zonder oplossing van het afvalprobleem (waar geen oplossing voor in zicht is), ben je niet verantwoord met de toekomst bezig. Internationale expert hebben al 60 jaar de tijd gehad om de consequenties op lange termijn aan te geven, maar men komt er niet uit wat de werkelijke gevolgen zijn. De grote jongens van de kernenergielobby willen alleen maar geld verdienen en zien kans om politici voor hun karretje te spannen met prachtige verhalen over een economische impuls voor de regio.
Een paar dagen nadat Ceausescu vermoord was, ben ik naar Roemenië gegaan. Wat mij daar opviel is dat mensen gewoonlijk hun dikke trui of jas aanhadden in hun woning. Ik hoorde dat dit was door een verordening van de grote baas: huizen zonder babies of oude mensen mochten niet warmer gestookt worden dan 16 graden.

Nu vraag ik me af: waarom is er een wet, zelfs een dictator voor nodig om iets gedaan te krijgen wat toch eigenlijk heel logisch is?
Robertjan schreef:Die biomassa, wordt daar weer tropisch regenwoud voor gekapt? Pff, ik lijk wel voorstander van kernenergie, zo veel kritische vragen... Echter.... Er zijn volgens mij maar weinigen die in de discussie zo diep willen gaan. Wel hoort het over dit soort vragen te gaan, willen we echt vooruitgang boeken.
Net zoals bij duurzaam bosbeheer (FSC) is ook duurzaam beheer van andere gewassen perfect mogelijk, bijvoorbeeld door vruchtwisseling in de landbouw die meestal toch noodzakelijk is voor een goed beheer van het veld of door gebruik van afval van de reguliere voedselproductiegewassen. Er worden trouwens massaal wouden gekapt voor sojaproductie, en die soja gaat grotendeels naar de vleesindustrie. Uw vleesconsumptie matigen is dus niet alleen goed voor de gezondheid, maar ook voor de regenwouden...

Regel no. 1 blijft natuurlijk wel dat er met alles zuinig en duurzaam moet omgesprongen worden. Maar daar zijn we dankzij innovatief denken ook op de goede weg met energiezuinige verlichting, efficiënt geïsoleerde en ook comfortabelere huizen, efficiëntere elektronica en transportmiddelen. Qua personentransport is er natuurlijk maar 1 echte conclusie: leve de fiets! :)
Robertjan schreef:Die biomassa, wordt daar weer tropisch regenwoud voor gekapt? Pff, ik lijk wel voorstander van kernenergie, zo veel kritische vragen... Echter.... Er zijn volgens mij maar weinigen die in de discussie zo diep willen gaan. Wel hoort het over dit soort vragen te gaan, willen we echt vooruitgang boeken.
Voor biomassa hoeft geen tropisch regenwoud gekapt worden. Biomassa is het drooggewicht van zowel plantaardig als dierlijk materiaal. Als ik in Thailand fiets, dan zie ik de plaatselijke bevolking vaak plantaardig materiaal verbranden langs de weg. Dit zou ook verzameld kunnen worden om verwerkt te worden tot biomassa.
Robertjan schreef:En de alternatieve energiebronnen niet?

(Begrijp me goed: ik ben niet voor, niet tegen. Neutraal in dezen, maar ik zou wel graag meer willen weten.)
Er is op het www natuurlijk al honderden bladzijden over geschreven.

Maar het ene 'alternatief' is natuurlijk het andere niet en in een discussie over energieproductie een zwart-wit scheiding maken tussen 'klassieke energiebronnen' en 'alternatieve energiebronnen' zet geen zoden aan de dijk. Want met zo'n onderscheid kan men alles en niet bewijzen.

Enkele zaken staan echter als een paal boven water:

- Er zijn 'alternatieve energiebronnen' die even erg zijn als de klassieke energiebronnen. Bepaalde biobrandstoffen horen daar bij.

- Als men alle heil verwacht van één alternatief, dan gelooft men in een onbestaande kip met gouden eieren en dat om de nadelen van vele energieproductiemethoden groter worden als ze te grootschalig worden toegepast en ook omdat geen enkele 'alternatieve energiebron' op korte en middenlange termijn kan volstaan om voor de volledige wereldenergieproductie in te staan.

Het energieprobleem oplossen is mijn inziens in de eerste plaats een kwestie van veel minder energie gebruiken. Zelf zonder een fundamentele aantasting van onze welvaart (en dan zwijg ik nog over het veel belangrijkere welzijn) is er op dat gebied ontzettend veel mogelijk en dat met bestaande technologieën en zonder gigantische budgetten.

Daarnaast zal de oplossing moeten bestaan uit de combinatie van verschillende energiebronnen en deze energiebronnen moeten mijn inziens zo duurzaam mogelijk zijn. Goed geplaatste windturbines, zonnepanelen, fotovoltaïsche cellen, sommige waterkrachtcentrales, geo-thermische energie, WKK's, ... zijn dus een deel van de oplossing, nooit de gehele oplossing.
Wat een zaadonderwerp voor een wereldfietssite pfff.

Ik kijk hier graag om verhalen over spannende of saaie landen, mooie of vreselijke reizen, toffe of prutfietsen te lezen maar dit.........is echt prut

Voor discussies over alles (van maatschappij tot anale sex) kan je beter terecht op http://forum.viva.nl/
Spinnetje schreef:Wat een zaadonderwerp voor een wereldfietssite pfff.

Ik kijk hier graag om verhalen over spannende of saaie landen, mooie of vreselijke reizen, toffe of prutfietsen te lezen maar dit.........is echt prut

Voor discussies over alles (van maatschappij tot anale sex) kan je beter terecht op http://forum.viva.nl/
Lekker zo ongenuanceerde mening Spinnetje.
@ Marieke
:lol: :lol: :lol:
Inderdaad Marieke!
Jongens we hebben gestemd als het goed is. Nu over tot de echt belangrijke zaken, Fietsen!!!
Leo van Lierop schreef:Mag ik vragen aan de personen die deze petitie hebben ondertekend wat het alternatief is voor kernenergie op korte termijn?

De hoofdreden voor kernenergie is natuurlijk het omlaag brengen van de co2 uitstoot, wat ook absoluut moet. Kolen en gas zijn daarom geen goed alternatief. Voor windkracht is ons landje al gauw vol, men wil ze wel, maar niet in ons eigen achtertuintje. Andere alternatieven zijn nog te ver weg. Er dreigt een gat in onze energievoorziening te ontstaan, en daarom is de keuze voor kernenergie hoe slecht het ook is te begrijpen.

Persoonlijk vind ik energiebesparing nog de beste optie als alternatief voor kernenergie, maar dat schijnt ook niet erg populair te zijn. :|
Kerncentrales zijn absoluut niet CO2 centraal. Er zijn zelf onderzoeken te vinden die er op wijzen dat kerncentrales minstens 10-15 jaar nodig hebben voor ze evenveel energie geproduceerd hebben dan dat ze kosten. Buiten windkracht zijn er ook op dit ogenblik nog andere bruikbare en commerciëel reeds verkrijgbare alternatieven en de mogelijkheden van windkracht zijn ook nog niet ten volle benut.
Met dat laatste ben ik het wel eens, energiebesparing is de beste optie en hoeft geen nadelen te hebben.
Michael W schreef:
Leo van Lierop schreef:Mag ik vragen aan de personen die deze petitie hebben ondertekend wat het alternatief is voor kernenergie op korte termijn?|
Dit bijvoorbeeld
Dit is geen alternatief voor klassieke energiecentrales of kerncentrales op korte termijn. Dit is slechts een voorlopig theoretisch concept om een mogelijk nadeel van bepaalde alternatieve energiebronnen ongedaan te maken. Zelf als men het wilt zal het nog een hele tijd duren om zo'n netwerk te creëren, en dat is nog buiten politieke onwil en trage administratieve molens gerekend.
cycle maniac schreef: Ik noemde ze al in het 1e bericht waar ik dit topic mee startte, maar hier volgen ze nog een keer:
a) Windenergie: De laddermolen die Wubbo Ockels aan het ontwikkelen is. Welk gebruik maakt van veel hogere luchtlagen (op 10 km hoogte, waar het veel harder waait). De energieobrengst is met een factor van minimaal 50 keer véél hoger. Op papier kan het 100 megawatt leveren. Bron: Ecoboot.nl Zie ook: Youtube: Laddermill Project, Youtube: James May's Big Ideas on the Laddermill
b) En hier een ontwikkeling welk zonne energie tot 4 keer meer efficiënter kan maken: ‘Virus als kapstok voor fotosynthese’. Bron: Kennislink.nl
c) Het Blauwe Energie project te bouwen op de Afsluitdijk, welk de 3 Noordelijkste provincies van energie kan voorzien. Bron: Kennislink.nl
En zoek op Kennislink.nl 'ns op: duurzaam, sillicium, zonneenergie, algen, enz. Héél interessant.
Heel interessant, maar rekenen op technologie als de grote oplossing is gevaarlijk. Want de zaken die je aanhaalt zijn zaken die tot nu toe in het beste geval in testfase zitten. Van al de zaken die ooit theoretisch mogelijk leken blijkt er uiteindelijjk in de praktijk maar weinig echt te werken. Enkele decennia geleden dacht de technologieoptimisten van toen ook dat we nu allemaal in onze prive-helicopter zouden rondvliegen en 150 jaar zouden worden.

Het gevaarlijke met rekenen op toekomstige technologie is dat het verlammend werkt en er voor zorgt dat er nu niets gebeurt, terwijl er nu al een hoop mogelijkheden zijn.
Leo van Lierop schreef:Ik hoop met jullie dat de alternatieve energiebronnen straks voor ons 100% de lading zullen dekken. Echter ben ik en de politiek daar nog niet zo zeker van.

Nog een reden om voor kernenergie te zijn, laten we eerlijk zijn, al dat uranium wordt toch op gemaakt, al is het niet door ons dan wel door China, Iran of Noord Korea of Uganda. Laten het dan zo veel mogelijk gebruiken in de westerse landen waar de veiligheid beter gewaarborgd is.
Dat is inderdaad een drogreden. Bovendien is het winnen van uranium extreem milieuvervuilend
Kernenergie zal trouwens de huidige problemen niet oplossen, want zelf als we massaal zouden kiezen om zoveel mogelijk van kernenergie gebruik te gaan maken (wat mij geen goed idee lijkt), dan duurt het nog minimum 15-20 jaar voor de eerste nieuwe kerncentrales werkzaam zijn.
Robertjan schreef:Ik vind de argumenten die ik langs heb zien komen tégen windenergie ook wel erg sterk. De beperkte levensduur van de gebruikte materialen, de vervaardiging ervan.

Zeg, dat polyester en polyurethaan voor de windmolens, wordt dat niet van olie gemaakt? Waar voor de winning ervan zogenoemd de "grootste mileuramp in de Amerikaanse geschiedenis" heeft plaatsgevonden? En hoe wordt dat dan gewonnen? En hoe komt het op de plaats van de vervaardiging van de windmolens terecht? (Transportconsequenties van m'n eerdere vraag.) En hoe eindig is die olie dan? (Toekomstconsequenties van m'n eerdere vraag.)
En als het niet uit olie komt, waar komt het dan vandaan en hoe eindig is dat?
Elk alternatief heeft op dit ogenblik aantoonbare nadelen en elke alternatief (buiten besparing) vraagt energie (die meestal uit fossiele brandstoffen komt) om verwezenlijkt te kunnen worden. Gelukkig zal de olie nooit op geraken, wel op een bepaald moment erg duur.
De nadelen wijzen er wat mij betreft echter niet op dat alle alternatieven even slecht zijn als de huidige traditionele energiebronnen, wel dat men ook zuinig moet omspringen met energie uit alternatieven en men bij elke nieuwe manier van energieproductie zich terdege bewust moet zijn van de nadelen, moet bekijken of de nadelen aanvaardbaar zijn en op welke manier de nadelen te minimaliseren zijn.
Leo van Lierop schreef:
Robertjan schreef:Waarom zijn die alternatieve energiebronnen zo goed dan...?
Alternatieve energiebronnen zijn zo goed omdat ze geen co2 produceren.
Geen enkele energiebron is volledig 'CO2-neutraal' en sommige alternatieven produceren heel veel CO2. Men mag niet alle 'alternatieven' over dezelfde kam scheren, daarmee gaat men immers voorbij aan de fundamentele verschillen tussen allerhande energieproductiemethoden.
Robertjan schreef:Ik snap dat de kosten van dat plan op de korte termijn veel lager zullen zijn. Maar ik heb nog altijd geen compleet 'overzicht' van de voor- en nadelen van al de genoemde energiebronnen, zoals ik mijn eerdere post.
Hallo?! Je vraagt het onmogelijke, natuurlijk krijg je dat niet. Een volledig overzicht van alle voor- en nadelen van allegenoemde energiebronnen vraagt minimum een paar honderd bladzijden. Ik zou zeggen, gebruik google en je komt al verder, maar verwacht niet dat je ooit een waterdicht overzicht zal hebben.
Robertjan schreef: Korte termijndenken is leuk, maar het gaat de voorstanders van alternatieve bronnen juist om de langere termijn. Maar de consequenties op de lange termijn kan niemand momenteel aangeven. Zou het niet eens tijd worden dat een (internationale) groep experts hiermee aan de slag gaat, alvorens allerlei politici dingen hierover te laten roepen pal voor verkiezingstijd ?
Alsof er niet al een masse experts over nagedacht hebben. Hoewel iemand nooit alle informatie zal hebben is er nu reeds voldoende informatie te vinden om een zinvolle en goed onderbouwde mening te vormen. Maar men moet natuurlijk wel de moeitte getroosten die informatie te zoeken.
Robertjan schreef:Die biomassa, wordt daar weer tropisch regenwoud voor gekapt?
Niet noodzakelijk. Het is in deze discussie verkeerd om alle biomassa over dezelfde kam te scheren. Biomassa kan behoorlijk CO2-neutraal zijn (nog niet 100%), maar voor de productie van sommige soorten biomassen sneuvelen inderdaad regenwouden.
Spinnetje schreef:Wat een zaadonderwerp voor een wereldfietssite pfff.

Ik kijk hier graag om verhalen over spannende of saaie landen, mooie of vreselijke reizen, toffe of prutfietsen te lezen maar dit.........is echt prut

Voor discussies over alles (van maatschappij tot anale sex) kan je beter terecht op http://forum.viva.nl/
Heeft iemand je verplicht dit onderwerp te lezen? Zo niet, waar doe je dan moeilijk over?
Inderdaad ik zit er helemaal naast!

Het is een prima en zeer populair onderwerp, misschien moet er eens een heel weekend aan worden gewijd?

's middags en 's avonds lekker debatteren onder het genot van een pak wijn, in de morgen een fietstocht rondom Borsele, Petten of Kernwasser Wunderland. Onderweg kunnen handtekeningen worden verzameld tegen kernenergie of er voor, dat moet de ledenvergadering beslissen.

Het maar een idee hoor.
Ik ben het eens met Spinnetje: reisverslagen willen we zien! Dus stap allemaal op de fiets en schrijf erover!
Revanho schreef:Geen enkele energiebron is volledig 'CO2-neutraal' en sommige alternatieven produceren heel veel CO2. Men mag niet alle 'alternatieven' over dezelfde kam scheren, daarmee gaat men immers voorbij aan de fundamentele verschillen tussen allerhande energieproductiemethoden.
Dan zult ge 'volledig CO2-neutraal' toch eens moeten definiëren voor mij. Volgens de definitie die ik ken betekent CO2-neutraal dat er geen EXTRA CO2 in de koolstofkringloop gepompt wordt. Dat gaat dus over het gebruik van fossiele brandstoffen en, wanneer vooral het atmosferische deel van de kringloop beschouwd wordt, ook het inkrimpen van koolstofpools op het aardoppervlak.
Voorbeeld van, volgens mijn definitie, CO2-neutrale energiebron: veel goed beheerde natuurgebieden doen om de paar jaar aan het omhakken van een deel van de bomen (dit laat oa een grotere soortendiversiteit toe), dat omgehakte hout wordt vervolgens in mijn open haard gebruikt om mijn huis op te warmen, de hoeveelheid vrijgekomen CO2 die mijn schoorsteen verlaat wordt gecompenseerd door de nieuwe planten en bomen die in het natuurgebied beginnen groeien. Kringloop gesloten. (Uiteindelijk niets anders dan vorm van zonne-energie.) Dat is natuurlijk maar 1 voorbeeld. Mits goed beheer en geen gebruik van fossiele brandstoffen is CO2-neutrale energiewinning perfect mogelijk.

(en nu terug verder studeren... mijn rug begint hier zeer te doen van dat gebrek aan fietsen en lopen...)
@ Lasse,

hoe wordt het staal van de bijl gemaakt waar de bomen met worden omgehakt of op welke brandstof werkt de kettingzaag?
Hoe belanden de blokken hout bij je thuis?
Waar is de open haard uit gemaakt?

Bovendien is het door u gegeven voorbeeld slechts toepasbaar voor een zeer klein percentage mensen. Grootschalig gebruik van hout als brandstof is onmogelijk duurzaam.

(Daarnaast staat CO2-neutraal natuurlijk nog niet voor milieuvriendelijk. Want een open haard is sowieso niet milieuvriendelijk.)
Afbeelding

Gaaaaaap...
Gee schreef:Afbeelding

Gaaaaaap...
Lieve poes met smaak, Gee! :wink:
Wisten jullie dat er aanstaande weekend een leuk fietsweekend is?
Marieke, Willem, Blanche,

Niet moeilijk doen over deze discussie. Als je dit niet van belang vindt, reageer dan niet. Steek dan je "energie" in het schrijven van een reisverhaal of het lezen van een goed tijdschrift.

Soms is het wel goed om over je toekomst na te denken.
@ Rutger
We komen er niet meer tussen. De boventoon wordt gevoerd door deze discussie op deze site de laatste tijd. :roll:
Blanche schreef:@ Rutger
We komen er niet meer tussen. De boventoon wordt gevoerd door deze discussie op deze site de laatste tijd. :roll:
Wist u dat het helemaal niet moeilijk is om deze discussie volkomen te negeren? De titel is immers duidelijk en de discussie staat niet voor niets bij de kletspraat. Ik begrijp de behoefte niet van sommige mensen om absoluut te laten weten dat men de discussie niet interessant vindt (wat niet hoeft te betekenen dat ze ook niet interessant is). Is die mededeling op zich dan zo interessant?
Blanche schreef:@ Rutger
We komen er niet meer tussen. De boventoon wordt gevoerd door deze discussie op deze site de laatste tijd. :roll:
Ik ben het volstrekt eens met Blanche, dit ene topic heeft in toenemende mate een zwaarwegend gewicht binnen het forum. Althans zo ervaar ik het.
In mijn ogen past dit onderwerp volstrekt niet op een forum voor wereldfietsers, je ziet ook dat er slechts enkelen serieus op reageren. Maar goed, als men hier van mening is dat dit onderwerp thuishoort op dit forum, dan haak ik af en zien jullie mij hier niet meer.

Blanche, Spinnetje en anderen: is het een idee om zelf een vereniging op te richten die de belangen behartigt van vakantiefietsers en wereldfietsers? Wel jammer dat de naam Vereniging De Wereldfietser al in gebruik is.