Kernenergie: Borssele 2 Nee! Teken de petitie!

DriesBa schreef:Iedereen z'n mening, zo profileert jej je in ieder geval. Geiten wollen sokken versus meningen zonder gedegen argumentatie.
@"insert mening zonder argumentatie"@

Windenergie Toch is bij windenergie dit niet altijd het geval. Het mag dan wel een groene vorm van energieopwekking zijn, toch zijn de gebruikte materialen vaak niet zo duurzaam dan men pretendeert. Zo zijn de wieken van de windturbines vaak vervaardigd uit polyester en polyutheraan, een combinatie van kunststoffen die na gebruik heel slecht te recycleren is. Als U dan weet dat een windmolenwiek een levensduur heeft van ongeveer vijftien jaar tot twintig jaar dan kan U al beseffen dat de afvalberg die ontstaat bij de verwerking van de oude rotorbladen enorm groot is. Zeker nu dat men blijft investeren in windenergie en nieuwe molens blijft plaatsen. Dit enorm nadeel heeft al voor veel kritiek gezorgd op de implementatie van windenergie als vaste, alternatieve energievorm. Bovendien is de hoeveelheid energie die nodig is voor de productie van de materialen voor een windmolen enorm hoog en wordt deze energie door windmolen zelf maar aangemaakt in zes maanden tijd, wat enorm lang is.


Niet alleen dit maar ook het prijzenkaartje dat hangt aan een enkele molen is enorm hoog in vergelijking met de energiecentrales op fossiele brandstof. Dit wordt grotendeels opgevangen door subsidies maar is desondanks toch nog een enorm bedrag. Ook de windsnelheid speelt een belangrijke rol en deze is vaak onvoorspelbaar en zeer moeilijk in te schatten. Daarbovenop is de plaatsing van windmolens in de natuur niet enkel een lelijk zicht maar ook gevaarlijk voor de bevolking vogels die zich huisvest in de bossen of gebieden nabij deze molenparken. Bepaalde soorten eenden blijven bijvoorbeeld honderden meters weg van de molens uit angst waardoor hun habitat enorm verkleind. Vleermuizen sterven of raken vaak gewond doordat de verschillen in de luchtdruk nabij de wieken enorm verschillen. Ook kan men last ondervinden van de schaduw en ook het geluid dat zo’n windmolen produceert. Daarom dan ook dat men de windmolenparken zo ver mogelijk wil plaatsen van de woonomgevingen van zowel mensen als dieren om te voorkomen dat ze deze nadelen zouden ondervinden. Toch moet men op elke locatie rekening houden met de lage massadichtheid van wind. Hierdoor is de energiedichtheid enorm beperkt en kan men vaak een niet al te hoog rendement halen en dit bij een installatie die qua kosten enorm hoog kan oplopen.

Bij Corus komt ook een stink lucht uit de fabriek, en wat nou toevallig dat de masten van de meeste windmolens van staal zijn.

Zonne-energie
Zonne pannelen zijn grotendeels van siliucium gemaakt, de productie hiervan geeft ook de nodige schade aan het milleau (maar niet in Nederland, wat handig). De CO2 uitstoot van de productie en transport is ook erg veel De voorraad hiervan is ook beperkt.


cycle maniac schreef:
Over 40-60 jaar is het uranium ook op; Oftewel met kernenergie leggen we dus gewoon de basis voor de volgende energie-crisis.
Tegen die tijd zijn ze ver genoeg met kernfusie, dan is het allemaal een stuk makkelijker:)

Zou mensen ze net zo druk hierover maken als de kernenergie centrale ergens 5km van de kust zou zijn, bijna buiten zicht net als een windmolen park?

Zo, genoeg olie op het vuur voor nu..... 8)
Op zich denk ik dat het ook wel duidelijk is, maar het gaat mij puur om het item kernenergie. En wat iedereen gaat stemmen, dat moeten iedereen natuurlijk helemaal zelf weten.
Er is in ieder geval discussie. Daar ben ik al blij mee. :wink:

@Shane: Wat betreft windenergie, hoop ik dat het ladderproject van Wubbo Ockels beter scoort op recycelen van materialen, en diervriendeljkheid. En ook op zee zijn windmolens alles behalve perfect: Zeedieren (bv walvissen) kunnen hun oriëntatie kwijt raken. In ieder geval:
a) Windenergie: De laddermolen die Wubbo Ockels aan het ontwikkelen is. Welk gebruik maakt van veel hogere luchtlagen (op 10 km hoogte, waar het veel harder waait). De energieobrengst is met een factor van minimaal 50 keer véél hoger. Op papier kan het 100 megawatt leveren. Bron: Ecoboot.nl Zie ook: Youtube: Laddermill Project, Youtube: James May's Big Ideas on the Laddermill
En kernfusie is ook niet helemaal perfect. Klik hier.
Voor- en nadelen kernfusie:
... Uitstoot: Er is sprake van emissie van het radioactieve tritium.
foutje
Shane schreef:hoeveelheid energie die nodig is voor de productie van de materialen voor een windmolen enorm hoog en wordt deze energie door windmolen zelf maar aangemaakt in zes maanden tijd, wat enorm lang is.
Waarom zou een energieterugverdientijd van zes maanden voor iets met een te verwachten levensduur van minimum 15 jaar enorm lang zijn? Het zou me verbazen als de energieterugverdientijd van een kerncentrale - alles in rekening genomen - beter is.
Shane schreef:Niet alleen dit maar ook het prijzenkaartje dat hangt aan een enkele molen is enorm hoog in vergelijking met de energiecentrales op fossiele brandstof. Dit wordt grotendeels opgevangen door subsidies maar is desondanks toch nog een enorm bedrag.
Ja, de prijs van windenergie ligt hoger dan de prijs van energie uit klassieke centrales. Maar dat komt ook alleen maar omdat de werkelijke kostprijs veroorzaak door klassieke centrales niet betaald worden. Als men ook de milieueffecten (olievervuiling, ongezonden lucht, ...), bijhorende gezondheidsgevolgen en sociale gevolgen in rekening brengen dan zouden centrales op fossiele brandstoffen (zeker deze op steenkool en aardolie) helemaal niet meer zo goed scoren.
Overigens wordt de betaalbaarheid van kernenergie ook veroorzaakt door de zware subsidiëring van deze sector.
Shane schreef:Bepaalde soorten eenden blijven bijvoorbeeld honderden meters weg van de molens uit angst waardoor hun habitat enorm verkleind. Vleermuizen sterven of raken vaak gewond doordat de verschillen in de luchtdruk nabij de wieken enorm verschillen. Ook kan men last ondervinden van de schaduw en ook het geluid dat zo’n windmolen produceert. Daarom dan ook dat men de windmolenparken zo ver mogelijk wil plaatsen van de woonomgevingen van zowel mensen als dieren om te voorkomen dat ze deze nadelen zouden ondervinden. Toch moet men op elke locatie rekening houden met de lage massadichtheid van wind. Hierdoor is de energiedichtheid enorm beperkt en kan men vaak een niet al te hoog rendement halen en dit bij een installatie die qua kosten enorm hoog kan oplopen.
Er zijn ongetwijfeld nadelen aan windenergie en windenergie zal ook niet volstaan als oplossing.
Maar dat mag geen pleidooi zijn voor kernenergie. Als men de kosten van een nieuwe kerncentrale zou investeren in energiebesparende maatregelen, dan zou de 'winst' die daaruit te halen is zo goed als zeker even groot (zo niet groter) zijn dan de energie die een kerncentrale ons oplevert.
Heb je trouwens informatie over die eenden. Want ik beschouw mezelf als redelijk goed op de hoogte van dit onderwerp (en ken de problemen van windturbines en volgens), maar heb van die eenden nog nooit gehoord.
Shane schreef: Zonne pannelen zijn grotendeels van siliucium gemaakt, de productie hiervan geeft ook de nodige schade aan het milleau (maar niet in Nederland, wat handig). De CO2 uitstoot van de productie en transport is ook erg veel De voorraad hiervan is ook beperkt.


cycle maniac schreef:
Over 40-60 jaar is het uranium ook op; Oftewel met kernenergie leggen we dus gewoon de basis voor de volgende energie-crisis.
Tegen die tijd zijn ze ver genoeg met kernfusie, dan is het allemaal een stuk makkelijker:)

Zou mensen ze net zo druk hierover maken als de kernenergie centrale ergens 5km van de kust zou zijn, bijna buiten zicht net als een windmolen park?
Shane schreef: Zonne pannelen zijn grotendeels van siliucium gemaakt, de productie hiervan geeft ook de nodige schade aan het milleau (maar niet in Nederland, wat handig). De CO2 uitstoot van de productie en transport is ook erg veel De voorraad hiervan is ook beperkt.
Als je naar lowtechmagazine verwijst, wees dan ook zo eerlijk naar de volgende twee artikelen te verwijzen:
http://www.lowtechmagazine.be/2007/08/k ... .html#more
http://www.lowtechmagazine.be/2009/11/e ... .html#more

Bovendien vraag ik me af of je het artikel wel gelezen hebt.
Ik citeer:
Dit alles betekent niet dat PV zonne-energie niet gepromoot moet worden. Het is om te beginnen een veel beter idee om silicium te gebruiken voor dingen die elektriciteit opwekken, in plaats van voor dingen die elektriciteit verslinden (computers, mobiele telefoons, auto-elektronica). Bovendien - nogmaals - scoren zonnepanelen in de meeste gevallen nog altijd een stuk beter dan fossiele brandstoffen.
Waar haal je trouwens vandaan dat de voorraad silicium een probleem opleveren? bovendien zijn fotovoltaïsche cellen te recycleren.
Shane schreef: Tegen die tijd zijn ze ver genoeg met kernfusie, dan is het allemaal een stuk makkelijker:)
En waar baseer je je op? Zelf de optimisten die met deze technologie bezig zijn kunnen je vertellen dat ten vroegste binnen 50 jaren de eerste commercieel werkbare kernfusiecentrales zullen werken. Maar dan spreken we over de eerste centrales die slechts een fractie van de nodige energie produceren. Het duurt dan nog verschillende decennia voor kernfusie een groot deel van de energieproductie op zich kan nemen.
En dat zijn dan de woorden van de optimisten. Want de data waarop men op werkzamen kernfusie hoopte is de afgelopen decennia steeds vooruit geschoven en de vraag of we deze technologie ooit onder controle krijgen staat dus nog steeds open.
Je hoop vestigen op een technologie die nog zoveel ontwikkeling vereist en zo'n onzekere toekomst heeft is op zijn minst gevaarlijk.
Shane schreef: Zou mensen ze net zo druk hierover maken als de kernenergie centrale ergens 5km van de kust zou zijn, bijna buiten zicht net als een windmolen park?
Het is een bijzonder flauw en irrelevant argument. In een discussie over zo'n thema zou het om de feiten moeten gaan en zouden beschuldigingen van 'dubbele agenda's' achterwege moeten blijven.


Waar in ieder geval niemand op tegen zou kunnen zijn is energiebesparing. En met de huidige technologie en middelen, zonder extreme kosten en zonder onze welvaart aan te tasten is een energiebesparing van enkele tientallen procenten zonder twijfel mogelijk. En energie die niet gebruikt wordt, moet ook niet aangemaakt worden.
Maar omdat het hebben over energiebesparing niet aantrekkelijk is in de politiek en omdat er weinig mensen geld aan kunnen verdienen (zeker niet sommige machtige lobby's) houden maar weinig politici zich daar echt met bezig. Men steekt liever veel geld in elektrische auto's, nieuwe kerncentrales, windmolens, zonnepanelen, ...
Leon schreef:Dus waarom zouden we niet over kernenergie mogen kleppen en wel over - zeg - de geur van de barbeque van de buren.
Leon

Nee dat mag ook niet hier want dat heeft ook niets te maken met fietsen.
Als je nu klaagt over de de geur van de barbeque van de buren op een WF weekend, is het een andere kwestie :lol: :wink:
Topic over kernenergie wel of niet op de Wereldfietser-site?
Ondanks dat ik het eens ben met de poster, vind ik niet dat dit op een fiets-forum thuishoort. Anders kunnen we ook draadjes gaan posten over de aardvarkentjes in china, wel of geen kinderen, voor of tegen euthanasie, trouwen of toch maar niet, hoog- of laagbouw, frieten of rijst, honden versus katten, wilders of balkenende, dik of dun, borstvergroting of botox of toch allebei en ga zo maar door. Daar zijn andere fora voor. Dit is er een voor het wereldfietsen!
Ik ben nu al weer een kerncentrale tegen gekomen op mijn fietstocht. Krijgen we dit beeld ook in Nederland. Ik zie wel degelijk raakvlakken tussen Kerncentrals en fietsen.
Als de discussie volgens de regels wordt gevoerd, dan hoeft er toch geen bezwaar tegen te zijn.
Revanho schreef:
Shane schreef: Als je naar lowtechmagazine verwijst, wees dan ook zo eerlijk naar de volgende twee artikelen te verwijzen:
http://www.lowtechmagazine.be/2007/08/k ... .html#more
http://www.lowtechmagazine.be/2009/11/e ... .html#more
Mee eens
Bovendien vraag ik me af of je het artikel wel gelezen hebt.
Ik citeer:
Dit alles betekent niet dat PV zonne-energie niet gepromoot moet worden. Het is om te beginnen een veel beter idee om silicium te gebruiken voor dingen die elektriciteit opwekken, in plaats van voor dingen die elektriciteit verslinden (computers, mobiele telefoons, auto-elektronica). Bovendien - nogmaals - scoren zonnepanelen in de meeste gevallen nog altijd een stuk beter dan fossiele brandstoffen.
ja, tot aan de toegevoegd article over het feit dat een hoop productie nu naar China gaat met alle voor/nadelen daarvan

Waar haal je trouwens vandaan dat de voorraad silicium een probleem opleveren?
Verkeerd gelezen, het voorraad is het probleem nog niet maar het leveren van voldoene silicon voor de huidige productie vraag

Shane schreef: Tegen die tijd zijn ze ver genoeg met kernfusie, dan is het allemaal een stuk makkelijker:)
[/quote][/quote]

En waar baseer je je op?
Hearsay, en dus niet op feiten gebaseerd, om de discussie een beetje op gang te houden (vandaar de olie op het vuur opmerking :oops: )


Dus, mijn samenvatting:

Ze hebben allemaal voor en nadelen en we weten toch niet hoe het allemaal echt zit, er zijn genoeg partijen bij betrokken die te veel geld verdienen om ons voor de gek te houden.

Maar, een kern centraal in zo'n klein $%^@ overbevolkt land als Nederland lijkt me niet zo handig (ivm evt rampen), dat doen ze toch een stuk beter in andere landen, Ik heb vorige jaar in Idaho langs INL gefietst, een kernenergie speeltuin voor duur betaalde mensen, maar wel middel in de woestijn.

Het beste middel is toch energie besparen, dus, zet je comuter uit, ga lekker fietsen mensen (op een fiets die in Nederland gebouwd is), daarna pak een biertje uit de koelkast (hoeft niet meer gekoeld te worden) en geniet van het mooi weer 8)

And just for the record...the world is flat and pigs can fly
Dit politiek beladen onderwerp heeft niets met de doelstellingen van de WF te maken en hoort hier niet thuis.

Ronald
Ronald van der Perk schreef:Dit politiek beladen onderwerp heeft niets met de doelstellingen van de WF te maken en hoort hier niet thuis.
Ronald
Ik heb er even naar gezocht, maar kon niet vinden dat kletspraat te maken moet hebben met fietsen.
Om het on-topic :wink: te maken:
Ik fiets liever onderlangs de koeltorens van een Zwitserse kerncentrale dan dat ik brommeruitlaatgassen inadem van een brommer die voor me in een tunnel rijdt.
En dat laatste overkomt de elke dag!
Leon
Blanche schreef:
Leon schreef:Dus waarom zouden we niet over kernenergie mogen kleppen en wel over - zeg - de geur van de barbeque van de buren.
Leon

Nee dat mag ook niet hier want dat heeft ook niets te maken met fietsen.
Als je nu klaagt over de de geur van de barbeque van de buren op een WF weekend, is het een andere kwestie :lol: :wink:
Topic over kernenergie wel of niet op de Wereldfietser-site?
Ondanks dat ik het eens ben met de poster, vind ik niet dat dit op een fiets-forum thuishoort. Anders kunnen we ook draadjes gaan posten over de aardvarkentjes in china, wel of geen kinderen, voor of tegen euthanasie, trouwen of toch maar niet, hoog- of laagbouw, frieten of rijst, honden versus katten, wilders of balkenende, dik of dun, borstvergroting of botox of toch allebei en ga zo maar door. Daar zijn andere fora voor. Dit is er een voor het wereldfietsen!
Blanche, hoe groot is nou eigenlijk de kans dat al dat soort heeft-niets-met-fietsen-te-maken dicussies hier de boventoon gaat voeren? M'n inziens vrij kleine kans.

Alhoewel, zoals Leon hierboven ook al over uitlaatgassen zegt, ik erger me er ook vaak aan als ik achter zo'n stinkende scooter of brommer fiets. Fietsen in een schoon milieu is een luxe geworden, zo lijkt het wel. En zoals ook eerder gezegd; Ik kan me ook niet voorstellen dat die rookdampen die uit die kerncentrale komen helemaal geen effect hebben op het mileu.

Maar ja, we willen allemaal blijven consumeren. Een auto, liefst twee auto's voor de deur; twee keer per jaar op vakantie, enz. En aan die twee dingen doe ik dan niet aan mee, maar verder doe ik zelf natuurlijk ook mee aan het consumptie-gedrag.
Energiebesparing is geen populair thema. Maar de mensheid zal er op een gegeven moment aan moeten geloven. Anders gaan we de dinosauriërs achterna...

Tegenlicht had enkele maanden geleden een interessante aflevering over het gevecht om de laatste druppels olie, over ongeveer 20 jaar. Niet leuk om te zeggen, maar ja, misschien/blijkbaar moet dat toch gebeuren, voordat de mensheid wakker wordt.
Marc, anderen,

Dit is een interessante discussie, die hier met argumenten gevoerd wordt. Je vind mij aan je zijde in je standpunt over kernenergie, en ik ben het met je eens dat het goed is om in deze rubriek over dit onderwerp van mening te wisselen. Anderen kunnen het onderwerp namelijk ook gewoon niet lezen. De onderwerptitel is voldoende duidelijk.

Ik maak bezwaar om een SP petitie hier te promoten. Het is net alleen de SP die een standpunt tegen kernenergie heeft.
Het zou volgens mij niet goed zijn om op het forum van de wereldfietser over partijpolitiek te discussieren. Het stoort de discussie, en lokt uit tot reactie tegen de SP. Er zou geschreven kunnen worden dat de SP geen oplossingen biedt, en alleen goed is in protest. Of dat de SP volstrekt geen financiele onderbouwing kan leveren. De SP die de aankomende jaren EUR 1000 per gezin wil gaan lenen om hun plannen te realiseren.

Het lijkt mij verstandig om discussies over maatschappelijke onderwerpen toe te juichen, maar partijpolitiek op deze site niet te stimuleren.

Groet,

Hans
Hallo Hans, de vermelding van de desbetreffende politieke partij die de petitie is gestard, heb ik nu uit het 1e bericht verwijderd.
Als moderator wil ik hier toch nog op reageren. Ik heb de andere moderatoren nog niet kunnen bereiken, maar heb wel even met Vincent kunnen overleggen.

In het algemeen is het fietsersvolk wat hier komt erg netjes in de omgang. Vergeleken met andere forums waar ik kom (of gemodereerd heb) gaat het hier in het algemeen vriendelijk aan toe. Men heeft respect voor elkaar, is behulpzaam en het mondt zelden uit in scheldpartijen.

Af en toe komt er een precair onderwerp voorbij. Soms valt dat nauwelijks op en is er weinig tot geen response op. Maar soms geeft het aanleiding tot heftige discussies. Dit is ook zo'n onderwerp. Ik wil er een paar dingen over roepen. Ik doe dit op persoonlijke titel en met het idee zo goed mogelijk mijn modererende functie in te vullen.

Ten eerste 'kletspraat'. Volgens mij is dit subforum juist bedoeld voor allerhande onderwerpen. Als ze wat met fietsen te maken hebben, dan is dat mooi. Maar het is geen verplichting. Vind je het niet toepasselijk, lees het dan niet.

Maar voor 'kletspraat' gelden wel dezelfde regels als bij de andere forum. We gaan netjes en respectvol met elkaar om. Gaan niet schelden en accepteren dat andere mensen andere meningen hebben.

Wat dit betreft kan dit onderwerp hier wel. Waar Vincent en ikzelf het wel over eens zijn, is dat het niet de bedoeling is om oproepen te doen om het een of het ander te vinden. Of om iets specifieks te doen.
Dus als je tegen kernenergie bent, dan mag je dat best wel vertellen. Maar als je mensen gaat oproepen om ertegen te gaan stemmen, dan is dan hoort dat hier weer niet thuis.

Zolang het bij het uitwisselen van meningen gaat, is het prima. Als mensen de meningen aan anderen willen opdringen, dan is het niet prima. Als het tot een welles-nietus leidt tussen twee mensen, dan is het ook niet goed. En polarisatie van standpunten wordt in het forum niet geaccepteerd. Wil je zo nodig een verhitte discussie, doe het dan maar via de email of via PB's.

Ik hoop dat ik zo een beetje duidleijk heb kunnen maken wat mijn standpunt hierin is. Als mensen het absoluut niet eens zijn waarop ik de moderator functie invul, dan wil ik je vragen dit via een PB te melden. Indien nodig wil ik dit dan wel via het bestuur een uitspraak laten doen.

En als je om specifieke redenen een probleem hebt met een bericht, laat dat dan even weten via een PB. Samen met de argumenten waarom je er een probleem mee hebt. Meestal is er dan wel een mouw aan te passen. En in de praktijk gaat het in 99 van de 100 gevallen vanzelf goed. Dat vind ik eigelijk de beste manier en zo zou ik het het liefste willen houden.


Tenslotte wil ik je nog meegeven dat het helpt om in dit soort gevallen je antwoor dnog even goed na te lezen. Of eerst te schrijven, even laten rusten en na 10 minuten beslissen of je het nog steeds zo wilt sturen.

Hans (even in zijn rol als moderator)
Ik denk dat Marc hier gewoon een inschattingsfoutje heeft gemaakt door te denken dat een wereldfietser per definitie milieuvriendelijk is. We weten gewoon ook door eerdere discussies dat dit niet zo is. :|

Verder ben ik het met Hans eens, alles moet hier gewoon gezegd kunnen worden . . . zolang het inhoudelijk blijft en niet op de man af, dat we respect hebben voor elkanders mening hebben. :wink:

Als iemand zegt: 'ik vind dat...' dan moet hij dat kunnen zeggen vind ik. Sommige mensen vinden dat al een mening opdringen heb ik gemerkt. Daar ben ik er niet een van.
Leo van Lierop schreef:Ik denk dat Marc hier gewoon een inschattingsfoutje heeft gemaakt door te denken dat een wereldfietser per definitie milieuvriendelijk is. We weten gewoon ook door eerdere discussies dat dit niet zo is. :|
Inderdaad; Dat had ik toch iets anders ingeschat...
cycle maniac schreef:
Leo van Lierop schreef:Ik denk dat Marc hier gewoon een inschattingsfoutje heeft gemaakt door te denken dat een wereldfietser per definitie milieuvriendelijk is. We weten gewoon ook door eerdere discussies dat dit niet zo is. :|
Inderdaad; Dat had ik toch iets anders ingeschat...
Reden te meer voor dit topic zou ik zeggen :wink:
Net als Frankrijk dat 70 tot 80% van je energie uit kernenergie haalt (windmolens zijn geen serieuze optie) en zo onafhankelijk worden van olieschurkenstaten die zo vanzelf weer onbetekenend worden.

En dit onderwerp raakt echt kant nog wal qua vakantiefietsen.
Control A delete?
We moeten het onderwerp ook niet overdrijven, ook al mag het wat mij betreft voor de inhoud wel. Het is een onderwerp waar verschillende meningen aan de orde zijn. Laat dat z'n gang gaan. Het is juist leuk dat we zo'n pluriforme groep zijn. Als iedereen zoals ik zou denken dan werd het zeker een saaie boel. De ernst van het onderwerp is er wat mij betreft niet minder om.
Leo van Lierop schreef:Ik denk dat Marc hier gewoon een inschattingsfoutje heeft gemaakt door te denken dat een wereldfietser per definitie milieuvriendelijk is.
Interessant hierin vind ik toch de bijdragen van Shane en Revanho, die samen durven te stellen dat aan alle energiecentrales mileu-consequenties van welke aard dan ook verbonden zijn.
Consequenties van iedere energie opwekkende vorm, zijn er van diverse aard:
* financieel
* milieu (bestaande uit: natuur, luchtvervuiling, lichtvervuiling, geluidvervuiling, en landschap- (=zicht)vervuiling)
* sociaal (afval dumpen in landen waar de levensstandaard lager is, kolen halen uit identieke landen)
* maatschappelijk (werkgelegenheid e.d.)
* transport (incl. aanpassingen v.d. transportmiddelen als wegen, leidingen, etc.)
* toekomst (eindigheid van grondstoffen, afvalverwerking in de toekomst, milieu-, financiële-, sociale-, maatschappelijke- en transportconsequenties voor de toekomst)

Kent iemand een academisch onderbouwd rapport welke van alle soorten energie-opwekkers deze consequenties in kaart brengt? Want nu roept iedereen maar wat, zonder te weten wat hij/zij zelf roept... :roll:
Leon schreef:
Ronald van der Perk schreef:Dit politiek beladen onderwerp heeft niets met de doelstellingen van de WF te maken en hoort hier niet thuis.
Ronald
Ik heb er even naar gezocht, maar kon niet vinden dat kletspraat te maken moet hebben met fietsen.
Om het on-topic :wink: te maken:
Ik fiets liever onderlangs de koeltorens van een Zwitserse kerncentrale dan dat ik brommeruitlaatgassen inadem van een brommer die voor me in een tunnel rijdt.
En dat laatste overkomt de elke dag!
Leon

Leon,

Dat is nu een voorbeeld van appels en peren met elkaar vergelijken. Met meer kerncentrales krijg je die bromondingen echt niet uit die tunnel!