Wel of niet uitschrijven uit het BRP?

Ik heb me toen ik voor mijn werk naar het buitenland moest uitgeschreven uit het BRP. Voor mijn werk was dit verplicht vanwege de loonbelasting, omdat die in het werkland betaald diende te worden in plaats van in Nederland. Daarmee had ik dus ook enkel een inkomen in het buitenland en niet meer in Nederland.

Gevolgen van de uitschrijving waren:

Koopwoning:
De koopwoning blijft in Box 1 en daarmee blijft ook de hypotheekrente aftrekbaar. Wel stijgt het eigen woning forfeit (is bijtelling) van 0,7% naar 1,15% van de WOZ waarde. Omdat ik geen inkomen had in Nederland onstond door het aftrekken van de hypotheekrente een negatief inkomen, ofwel een verlies. Dat verlies kon middels een carry back verrekening over de voorgaande 3 jaren waarin ik wél belasting betaald heb verrekend worden. Heb je geen belasting betaald in de drie voorgaande jaren, of heb je de drie voorgaande jaren al verbruikt, dan kun je het verlies over de 9 volgende jaren verrekenen middels de carry forward verrekening. Zowel carry back als carry forward kunnen pas bij de definitieve aanslag over een jaar verrekend worden.

Huurwoning:
Ook als je niet ingeschreven staat kun je een huurwoning aanhouden. Bij de uitschrijving verlies je wel het recht op de huurtoeslag.

Opstalverzekering:
Afhankelijk van de verzekering die je hebt zal deze niet meer geldig zijn of maar een beperkte dekking geven zodra de woning meer dan twee maanden leeg staat. Een alternatieve verzekering kan worden afgesloten bij een partij als OOM

Inboedelverzekering:
Afhankelijk van de verzekering die je hebt zal deze niet meer geldig zijn of maar een beperkte dekking geven zodra de woning meer dan twee maanden leeg staat. Een alternatieve verzekering kan worden afgesloten bij een partij als OOM

Zorgverzekering:
Zodra je in Nederland uitgeschreven bent, geen inkomsten meer hebt én geen sociale premies meer betaald kun je je zorgverzekering opzeggen. De Nederlandse zorgverzekering dekt alleen de kosten voor noodgevallen in het buitenland. Voor alle andere kosten heb je dus altijd een aanvullende verzekering nodig. Partijen als Allianz bieden zorgverzekeringen aan voor expats, maar ook voor wereldreizigers. Vaak hebben die een geldigheid van 1 jaar en worden alle medische kosten gedekt.

Reisverzekering:
De reguliere reisverzekeringen geven vaak een dekking voor reizen met een duur van 1 tot 2 maanden. Voor de reisverzekering maakt het dus niet zoveel uit of je wel of niet ingeschreven bent, want een wereldreis zal vrijwel altijd deze maximale termijn overschrijden. De verzekeringen zoals Allianz of andere partijen die aanbieden voorzien in een dekking voor langere perioden.

Overige verzekeringen:
Zodra je jezelf uitschrijft uit Nederland bieden de overige verzekeringen geen dekking meer. Zaken als verzekeringen voor rechtsbijstand, aansprakelijkheid of ongevallen kunnen afgesloten worden bij bijvoorbeeld de Goudse.

Verzekeringen samengevat
Samenvattend voor de verzekering: lange reisverzekeringen zoals Allianz die aanbiedt zijn redelijk compleet, met dekking voor annuleringen, medische kosten, noodgevallen, beschadigde en kwijtgeraakte baggage, aansprakelijkheid tijdens je reis, rechtsbijstand en sos support.

Sociale voorzieningen:
Zodra je jezelf uitschrijft heb je geen recht meer op uitkeringen en toeslagen. Uitschrijven betekent niet direct dat je ook stopt met het betalen van sociale premies. Als je wel stopt met het betalen van sociale premies (als je bv geen baan en inkomen meer hebt) dan heeft dit gevolgen voor de opbouw van je AOW, arbeidsongeschiktheids en werkeloosheidsvoorzieningen. Bij de sociale verzekeringsbank zou je een alternatieve verzekering voor bovengenoemde voorzieningen kunnen afsluiten. Je betaald dan vrijwillig de sociale premies door. Ook pensioenpremies kun je doorverzekeringen. Een AOW gat ontstaat pas als je een heel kalender jaar geen sociale premies betaald. Altijd verstandig om je fietsreis dus over twee kalenderjaren uit te smeren.

Nederlandschap
Als je jezelf uitschrijft blijf je gewoon Nederlander en behoudt je je paspoort.

Belastingen
Als je uitgeschreven bent in Nederland hoef je over inkomen in het buitenland geen belasting meer te betalen. Ook over vermogen hoef je geen belasting meer te betalen. Let wel op dat de peildatum op 1 januari is.

Verhuur eigen woning
Inkomsten uit vastgoed worden wel gewoon belast. Als je WOZ waarde van je woning echter lager is dan de hypotheekschuld die je op deze woning hebt dan kun je je eigen woning echter onbelast verhuren. Let wel op dat bij verhuur van de eigen woning de woning van box1 naar box3 opschuift en dat je dus over de WOZ-waarde minus de resterende hypotheekschuld vermogensbelasting gaat betalen (=30% over een fictief rendement van 4%). Als de woning in box 3 zit heb je geen recht meer op hypotheekrente aftrek. Als de woning eenmaal in box 3 zit dan blijft de woning daar totdat je de woning zelf weer gaat bewonen. Als de verhuur tussentijds eindigt dan blijft de woning dus in box 3 tot dat je weer terug bent.

Verzekeringen bij verhuur woning
Bij verhuur van de woning dien je toestemming te hebben van de verhuurder of van de hypotheekverstrekker. Ook dienen de verzekeringsmaatschappijen op de hoogte te zijn van de verhuur. Bovengenoemde verzekeringspartijen hebben veelal geen bezwaar tegen onderhuur.

Heel verhaal :D

Hopelijk kunnen mensen hier wat mee. Grootste voordeel van uitschrijven is volgens mij dat je geen zorgverzekering meer hoeft te betalen in NL en dat de internationale verzekering aanzienlijk goedkoper is. Nadeel is het gemekker met de verzekeringsmaatschappijen. Het hebben van een eigen huis maakt het er niet makkelijker op.
Goed en helder verhaal Roomijsje!
Maar ik raad iedereen in zo'n situatie aan om altijd na te gaan wat er nu precies geldt in jouw individuele situatie. Onze hypotheekverstrekker en inboedelverzekering lieten onderverhuur namelijk niet toe. En daarbij regels veranderen continue.
Nou Roomijsje, dat is een heel duidelijk verhaal! Echt alles op een rijtje. Dankjewel.
Ik heb mijn besluit al genomen maar dit verhaal ga ik knippen en bewaren! Wie weet komt het ooit nog eens van pas.
Yvonne
Zo te zien gaat het om 8 maanden in een bepaald jaar. Dus als je in het ene jaar 6 maanden weg bent en in het volgende jaar ook 6 maanden weg bent zou dit de 8 maanden niet overschreiden.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpe ... e-personen

Of lees ik het nu verkeerd?
@Roomijsje (of iedereen die tips heeft:))!

Uit je verhaal te lezen heb je er heel veel verstand van!!!

Nu zit ik met de volgende vraagstukken;

- Ik ga voor 1 of 2 jr naar het buitenland. Mijn eigen huis wil ik verhuren.
- Omdat ik >8mnd ga en er huurders op mijn adres komen moet ik mij uitschrijven. Geloof uiterlijk 5 dgn voor vertrek..

Vraag1:
Nu wil ik eigenlijk mijn nederlandse auto meenemen (misschien later importeren), maar hoe doe je dat als je uitgeschreven bent in nl m.b.t. de motorrijtuigbelasting en verzekering?

Vraag2:
Ik wil in eerste instantie gewoon de nederlandse zorgverzekering aanhouden, mag / kan dat?

Hoop dat hier wat tips of ervaringen op komen!!!

Dank alvast!!!
Ik kan geen direct antwoord geven op vraag 1, maar in het Verenigd Koninkrijk gold twee jaar geleden dat een buitenlandse auto niet langer dan 6 maanden in het land mag rondrijden en volgens mij moet een auto dan ook goedgekeurd zijn in het land van herkomst. Als de auto langer dan 6 mnd in het VK aanwezig is dan moest de auto gekeurd worden overeenkomstig de Britse wet. Daar moet je dus ook rekening mee houden als je je auto meeneemt. Hoe dit gecontroleerd wordt; geen idee. Die 6 maanden hoeven overigens niet aaneengesloten te zijn (ik heb geen idee of dat voor andere landen ook de eis is, maar ik kan me zomaar voorstellen dat elk land daar eigen regels voor heeft).
Nou heb ik geen auto, dus omtrent de auto heb ik niets hoeven regelen... Maar wat ik van collega's heb begrepen is dat je in Nederland enkel een auto op je eigen naam kunt registreren als je staat ingeschreven bij de gemeente. Zonder dat de auto op jou naam geregistreerd staat kun je er dus ook zelf geen verzekering e.d. voor afsluiten. Dat zou betekenen dat om de auto uberhaupt te houden je de auto op naam van iemand anders zou moeten registreren. Bij veel verzekering vervalt sowieso de dekking (of wordt sterk beperkt) in het geval je niet langer staat ingeschreven. Een auto meenemen naar een land buiten de EU lijkt me overigens erg ingewikkeld.

Als je jezelf uitschrijft en je gaat enkel reizen dan ben je zelfs verplicht om de Nederlandse zorgverzekering ook aan te houden. Pas als je ook gaat werken in het buitenland is het toegestaan om de Nederlandse zorgverzekering op te zeggen. Indien je wel verzekeringplichtig bent maar geen verzekering hebt kun je een boete tegemoet zien. Een collega van mij was nog niet uitgeschreven maar had zijn reguliere zorgverzekering al stopgezet omdat de internationale zorgverzekering al liep en kreeg toen vervolgens die boete opgelegd (ondanks dat hij wel verzekerd was, maar internationale zorgverzekeringen worden niet geregistreerd in het Nederlandse systeem). Er wordt dus best wel streng op gehandhaafd. Bij mijn eigen zorgverzekering moest ik eerst een hele berg papperassen overhandigen om aan te tonen dat ik daadwerkelijk niet meer zorgverzekeringplichtig was.

Overigens is het aanhouden van de Nederlandse zorgverzekering zo gek nog niet als er een kans bestaat dat je ook in Nederland gebruik wilt maken van de zorg. De internationale zvv zal chronische pre-existing aandoeningen en de bijbehorende behandelingen en medicijnen niet zomaar dekken. Ook kan een Nederlandse zvv in Nederland eventueel zorgen voor wachtlijst bemiddeling. Een internationale zorgverzekering werkt eigenlijk gewoon het best in het buitenland :-)

Een tijdje terug hier op het forum overigens geconstateerd dat er tegenwoordig ook reguliere reisverzekeringen zijn waarmee je eenvoudig langere tijd op vakantie kunt gaan en die je naast je Nederlandse zorgverzekering kunt afsluiten. Deze zijn goedkoper dan bijvoorbeeld Allianz Globetrotter of OOM tijdelijk in het buitenland. Uit mijn hoofd ging dat om FBTO (max 2 jaar?) en ANWB (max 6 maanden).

succes ermee :)
Roomijsje schreef:
za 22 dec, 2018 05:45
Nou heb ik geen auto, dus omtrent de auto heb ik niets hoeven regelen... Maar wat ik van collega's heb begrepen is dat je in Nederland enkel een auto op je eigen naam kunt registreren als je staat ingeschreven bij de gemeente. Zonder dat de auto op jou naam geregistreerd staat kun je er dus ook zelf geen verzekering e.d. voor afsluiten. Dat zou betekenen dat om de auto uberhaupt te houden je de auto op naam van iemand anders zou moeten registreren. Bij veel verzekering vervalt sowieso de dekking (of wordt sterk beperkt) in het geval je niet langer staat ingeschreven. Een auto meenemen naar een land buiten de EU lijkt me overigens erg ingewikkeld.
Roomijsje,

Ik zie dat je geen auto hebt ... in ieder geval één ding is veel makkelijker als je schrijft.
Een auto verzekeren is veel makkelijker. Desnoods wil een (niet iedere maar wel de betere) verzekeraar een auto op het chassis-nummer verzekeren. Ik was ooit betrokken bij een (weer) in Nederland geïmporteerde auto, en in afwachting van de papierwinkel in Nederland (een winkel die soms ook heel stug loopt, bureaucratie is overal) was die auto gewoon op chassisnummer verzekerd. Zodra een auto ook maar iets in de publieke ruimte "doet" (incl stilstaan) moet je 'm (op z'n minst) WA verzekeren.

Groeten BSM

PS   Ik ken overigens een voorbeeld waar iemand al zo'n 20 jaar in het buitenland woonde voordat er sprake was van een ambtshalve uitschrijving uit het bevolkingsregister alhier ... en vlgs mij was de aanleiding dat er het paspoort bij een "verre" ambassade was verlengd. Tegenwoordig hangt er meer aan een inschrijving, maar reken ook hier op trage ambtelijke molens.
PS2 Het is natuurlijk belachelijk dat er geen goede en handzame regeling voor dit soort zaken. Het Nederlanderschap zou iets moois moeten zijn, en niet een handycap. Het is nu zo dat je hoogstens een tevreden burger bent als je netjes en makkelijk in de alledaagse tredmolen meeloopt.
Dat van die auto kan kloppen, maar uit eigen ervaring weet ik wel dat de dekking van veel verzekeringen vervalt zodra je emigreert omdat je niet meer in Nederland woont. Een leegstaand huis is een risico voor een verzekeraar. Een auto die ergens stilletjes langs de weg staat of ergens in een garagebox zonder reguliere controle is eveneens een risico. Het is dus altijd goed om na te gaan wat er met een verzekering gebeurt bij emigratie.

Verder is de titel van dit topic volgens mij misleidend, want je schrijft je nooit uit uit de Basis Registratie Persoonsgegevens. Ik ben namelijk gewoon Nederlander, heb een Nederlands Paspoort, een Burger Service Nummer en een postadres in NL. Als je jezelf uitschrijft dan schrijf je jezelf uit uit de Gemeentelijke Basis Registratie.

Uitschrijven is overigens ook een risico als je nieuwe bankrekeningen wilt openen of als je leningen wilt afsluiten. Daarvoor moet je vaak ingeschreven staan in NL. Zodra je een burgerservice nummer hebt wordt hier overigens niet heel hard op gecontroleerd.
Roomijsje schreef:
za 22 dec, 2018 12:25
Dat van die auto kan kloppen, maar uit eigen ervaring weet ik wel dat de dekking van veel verzekeringen vervalt zodra je emigreert omdat je niet meer in Nederland woont. Een leegstaand huis is een risico voor een verzekeraar. Een auto die ergens stilletjes langs de weg staat of ergens in een garagebox zonder reguliere controle is eveneens een risico. Het is dus altijd goed om na te gaan wat er met een verzekering gebeurt bij emigratie.
Ook dit is weer halverwege correct. Ik mijn chassisnummer-voorbeeld ging het om een Frans gekentekende auto en een buitenlandse (ook niet in Frankrijk maar ook niet in Nederland wonende) eigenaar (althans volgens de kenteken-administratie). Deze auto had ik - gewoon in Nederland woonachtig - verzekerd (ik had in de tussentijd, als sleutelbewaarder, ook een zekere zeggenschap over deze auto).

Een autoverzekering wordt wel nerveus als je mét die auto langdurig in het buitenland verblijft, dan moet je kijken tegen welk tarief ze wat willen verzekeren. (Zou het om Frankrijk gaan dan verzeker je de auto veel liever daar overigens, Nederland is geen goedkoop land.)

Wat er precies gebeurt met een auto die op je naam staat en die in Nederland blijft (en daar hetzij geschorst wordt, danwel gebruikt blijft door iemand anders) weet ik niet. Er ontstaat een interessant vacuüm als je als de netjes geadministreerde Nederlandse eigenaar voor een langere tijd geëmigreerd bent. Die auto zal beslist niet in een eigendomsvacuüm verdwijnen, en de geadministreerde houder zal de RDW niet graag schrappen want dan ontstaat er een houder-loze auto en dat is een spookbeeld ... een administratie met spoork-auto's.

O ja, in Nederland gekentekende motorvoertuigen moeten (WA) verzekerd zijn zodra ze op de openbare weg staan, en ook als ze op voor derden toegankelijk niet openbaar terrein gebruikt worden. Alleen een gestald geschorst motorvoertuig mag zonder verzekering bestaan (en dan nog is het de vraag of je dat wilt) want zelfs dan zijn er aansprakelijkheids-risico's voor de eigenaar/houder. De RDW houdt overigens administratief bij of er aan die verzekeringsplicht is voldaan, ziet de RDW dat een voertuig niet is verzekerd dan volgt heel snel een stevige boete en dan is het aan de houder om te bewijzen dat het voertuig verzekerd was (of geen verzekering behoefde).

Groeten BSM