RAI wil snelheidsnorm bebouwde kom naar 30km/uur

Snelheidsnorm bebouwde kom naar 30 Kilometer per uur. Dit persbericht is niet afkomsting van een actiegroep of linkse rakkers, maar opmerkelijk van de RAI-vereniging, die toch algemeen bekend staan als spreekbuis van de automobiellobby.

Een van de doorslaggevende argumenten lijkt de verplaatsing van snorscooters naar de rijbaan, die op 8 april in Amsterdam binnen de ringweg van kracht wordt. De verwachting is dat meer steden zullen volgen. De snorscooteraars moeten in de hoofdstad wel een helm op.

Vanavond ligt RAI-voorzitter Van Eijk dit voorstel toe tijdens het jaarlijkse RAI-Mobiliteirsdiner in Den Haag. Meer dan 100 hotemetoten uit de politiek, overheid, en mobiliteitsbranche schuiven aan. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven zal speechen.

Zie het persbericht van de RAI-vereniging.[b]
PERSBERICHT
[/b]

25 maart 2019
RAI Vereniging: snelheidsnorm bebouwde kom 30 km/uur

RAI Vereniging wil dat 30 km/uur de nieuwe snelheidsnorm wordt voor verkeer binnen de bebouwde kom. Op die manier wil zij het aantal slachtoffers in het verkeer verder terugdringen. Volgens voorzitter Steven van Eijck levert verlaging van de maximumsnelheid niet alleen winst op voor de verkeersveiligheid, maar beperkt het ook de geluidsoverlast. Van Eijck doet deze oproep vanavond tijdens het jaarlijkse RAI Mobiliteitsdiner van RAI Vereniging in Den Haag.

Van alle door de politie geregistreerde dodelijke verkeersslachtoffers naar wegtypen in 2017 (535 van de totaal 613), verongelukte 29 procent op een 50 km/uur-weg binnen de bebouwde kom (156 personen).[1] Ondanks dat de afgelopen jaren het aantal slachtoffers op deze wegen is gedaald, is het volgens Van Eijck nog lang niet voldoende. "We zien namelijk dat het aantal (zwaar)gewonden juist toeneemt. En ook het trauma en verdriet door deze ongevallen is vaak enorm. Ons doel is daarom niet alleen nul verkeersdoden in 2050, maar ook om het letsel van gewonden te minimaliseren. Verlagen van de maximumsnelheid in gemeenten draagt daaraan bij. Immers, ongeveer een derde van alle ongevallen met dodelijke afloop wordt (mede) veroorzaakt door een te hoge snelheid. Op moment dat de snelheid van 50 km/uur naar 30 km/uur gaat, neemt de remweg enorm af. Van 19 meter naar 7 meter op een droog wegdek. Dat kan het verschil tussen leven en dood betekenen."

Uit onderzoek naar de invoering van 30 km/uur zones in de periode 1998-2008, blijkt dat er naar schatting 51 tot 77 minder doden zijn gevallen. "Gemeenten moeten daarom bij het ontwikkelen van mobiliteitsbeleid veel meer inzetten op de uitbreiding van 30 km/uur zones."

Groeiende verkeersdrukte
Mobiliteit in en rondom steden neemt substantieel toe. Zowel op de weg als op het fietspad wordt het drukker. Mede hierdoor groeit ook het risico op ongevallen. Daar komt ook bij dat er zich steeds meer nieuwe typen gemotoriseerde en geëlektrificeerde voertuigen in het verkeer mengen en de veiligheid verder onder druk zetten. Ook zien we dat ouderen steeds langer mobiel blijven. Zowel in de auto, op de fiets of met andere vervoersmiddelen. "Allemaal ontwikkelingen die we moeten omarmen, maar ook hun keerzijde hebben," aldus Van Eijck. "Willen we al dit verkeer veilig door de stad loodsen, dan moet de snelheid op de weg omlaag. Zeker nu na de snelle elektrische fiets (speed-pedelec), ook de snorfiets in bepaalde gemeenten naar de rijbaan wordt verbannen. Om het snelheidsverschil tussen de kwetsbare verkeersdeelnemers en het snelle gemotoriseerde verkeer te verkleinen, moet op deze wegen 30 km/uur de norm worden."

Aanpassingen infrastructuur
Het verlagen van de maximumsnelheid moet gepaard gaan met maatregelen die ervoor zorgen dat er ook daadwerkelijk niet harder dan 30 km/uur wordt gereden. Van Eijck: "Als je het doet, doe het dan ook goed." In de praktijk blijkt dat in veel 30 km/uur gebieden toch te hard wordt gereden en dat de politie op locaties waar de weginrichting niet noopt tot snelheidsvermindering, onvoldoende handhaaft. Vaak rijden mensen daar meer dan 10 km/uur te hard, met alle risico’s van dien. Door bijv. aanpassingen in de infrastructuur of camera’s zorgen we voor betere handhaving van de snelheid. "Om de doorstroming op belangrijke ontsluitingswegen in de stad niet te belemmeren, moeten we op die belangrijke plekken 50 km/uur of soms 70 km/uur in stand laten. Voor zover dat nog niet is gebeurd, moet de infrastructuur voor alle fietsers, scooters (snor- en bromfiets) e.a. hier duidelijk worden gescheiden van de hoofdrijbaan."

RAI Mobiliteitsdiner
De toekomst van stedelijke mobiliteit staat vanavond centraal tijdens het jaarlijkse RAI Mobiliteitsdiner in Den Haag. Meer dan 100 prominenten uit de politiek, overheid, en mobiliteitsbranche zijn aanwezig om met elkaar het gesprek aan te gaan over bereikbare, veilige, schone en leefbare steden. Speciale gastspreker is de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven.

[1] Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), Onderzoek Monitor Verkeersveiligheid 2018, (2018)
Ik kan maar weinig stukken hier in de buurt (groot dorp) aanwijzen waar je werkelijk 50 km/u kan rijden met de auto en dan rijdt er nog bijna altijd iemand langzamer. Ik sta helemaal achter het voorstel en vind de argumenten heel herkenbaar. Ik kan mij voorstellen dat je op sommige doorgaande stukken als uitzondering wel max. 50 toepast.
Ik verwacht dat het een stuk gejaagdheid uit het verkeer haalt, omdat de verwachtingen van 50 km/u er niet meer zijn.
Edit: dank voor het aanpassen van de kop van een aankondiging naar een wens van de RAI
Ik ben als fietser erg voor meer veiligheid, maar 30 km/h op bv doorgaande wegen met vrijliggende fietspaden gaat me echt te ver. Veel belangrijker is het aanpakken van verkeershufters, zoals de vader die mij vanmorgen in een 30 km zone met veel geweld voorbij reed om 200 m verderop zijn zoontje bij de lagere school af te kunnen zetten of de jongeman die het nodig vindt vanuit derde positie over een doorgetrokken streep een stadsbus in te halen.
Het wordt zo inderdaad gepresenteerd als een feit, terwijl het een wens is. Jammer - de boodschap is m.i. een juiste.
Populistisch of niet, 30 kilometer per uur in de bebouwde kan ik alleen maar toe juichen.
Wat ook populistisch over kan komen: het zou mij niets verbazen als er iets anders achter zit.
De uitstoot van fijnstof binnen de bebouwde kom zal namelijk ook dalen. Nu al gebruiken veel gemeenten de invoering van 30 km/uur zones om de lucht kwaliteit in hun stad te verbeteren. Voor de RAI en de auto industrie is dat ook pure winst in die zin dat auto’s minder uitstoten zonder dure extra technische maatregelen in of aan die auto’s.
Maar ook al zou dat de dieper liggende gedachte zijn, dan nog juich ik het van harte toe.

Het succes van de plannen zal echter voor een groot deel af gaan hangen van handhaving.
We moeten niet vergeten dat een maximum snelheid van 30 kilometer per uur het maximum is voor alle verkeersdeelnemers. Ook voor e-bikes/SP’s en wielrenners....

Groet,
Tom.
Bert van Sprang schreef:
ma 25 mar, 2019 10:24
Ik ben als fietser erg voor meer veiligheid, maar 30 km/h op bv doorgaande wegen met vrijliggende fietspaden gaat me echt te ver.
Dat is het voorstel uiteindelijk dan ook niet.
Het gaat er om dat de standaard 30 wordt in plaats van 50. Dus in plaats van aan te geven dat je ergens 30 mag in plaats van 50 wordt er dan aangegeven dat je 50 of 70 mag inplaats van 30. Dit is te vergelijken met wat in Vlaanderen is ingevoerd buiten de bebouwde kom. Daar is de standaard van 90 naar 70 gegaan. Vervolgens heeft men enorm veel borden "70" kunnen verwijderen en maar een beperkt aantal borden "90" hoeven plaatsen.
Bert van Sprang schreef:
ma 25 mar, 2019 10:24
Veel belangrijker is het aanpakken van verkeershufters, zoals de vader die mij vanmorgen in een 30 km zone met veel geweld voorbij reed om 200 m verderop zijn zoontje bij de lagere school af te kunnen zetten of de jongeman die het nodig vindt vanuit derde positie over een doorgetrokken streep een stadsbus in te halen.
Mee eens. In vind overigens niet dat men verkeershufters harder moet aanpakken, ik vind dat men er mee zou moeten beginnen, want ik heb niet het gevoel dat er nu iets aan gedaan wordt. Als ik door de stad fiets zie ik dat daar over de allerdrukste straten tussen de fietsers nog volop gesjeesd worst door taxi's, busjes, vrachtauto's en zelfs landbouwtrekkerchauffeurs die een smartphone in de hand aan hun oor houden of er op hun schoot mee bezig zijn.
In het centrum van de stad waar ik woon is 30 km/u al jaren de limiet.
De invoering van die maatregel was een verademing en heeft het fietsen m.i. merkelijk veiliger en aangenamer gemaakt.
De handhaving mag wel nog iets strakker zijn.
Tom vds schreef:
ma 25 mar, 2019 10:31
Nu al gebruiken veel gemeenten de invoering van 30 km/uur zones om de lucht kwaliteit in hun stad te verbeteren. Voor de RAI en de auto industrie is dat ook pure winst in die zin dat auto’s minder uitstoten zonder dure extra technische maatregelen in of aan die auto’s.
Die mindere uitstoot is er dan vooral op papier. Ik weet van mijn stad dat de luchtvervuiling in de verschillende straten vooral berekend wordt en niet gemeten. In theorie wordt er dan 50 gereden in plaats van 30, maar de snelheden in de praktijk zijn vaak heel anders. In de binnenstad halen auto's zelden 30 km/u.
Op de snelwegen is er net zoiets. Ook op plaatsen waar je 130 mag rijden eigelijk maar heel weinig mensen harder dan 120. Het enige echte effect van 130 is geweest dat de boetebedragen lager zijn voor de hardrijders omdat 150 bijvoorbeeld maar 20 te hard is ipv 30.
De hoeveelheid fijnstof heeft niet alleen te maken met de snelheid, ik denk dat de doorstroming van het verkeer nog veel belangrijker is. Als je alle verkeerslichten laat bestaan, en het gemotoriseerde verkeer dus lang voor verkeerslichten staat te wachten, wat vaak het gevolg is van een auto ontmoedigingsbeleid, zal de hoeveelheid fijnstof nauwelijks afnemen (denk ik!!!) bij verlaging van de max snelheid van 50 naar 30.
ik hoop dat dit voorstel/deze wens het haalt. als men dan ook besluit bijvoorbeeld een JSF minder aan te schaffen dan kan men ook bekostigen dat al die starten/gebieden ook echt op max. 30 km/u worden ingericht. dat gebeurt tot nu toe veelal niet met de huidige 30km/u-zones en daar zie ik voor mijn deur en bij de school van onze kids dat er dan tot tot meer dan 50 km/u gereden wordt. de gemeente zeggen geen prioriteit of geld te hebben voor een passende inrichting van de weg en de politie in deze gemeenten handhaaft niet want ze weten dat he geseponeerd wordt want de weg is in de 30km/u-zones is niet passend ingericht...
en met wat anderen zeggen: de snelheid gaat er toch wel een stuk uit en dat is fijn, in vele opzichten.
groet! hoogframe
hoogframe schreef:
ma 25 mar, 2019 14:19
ik hoop dat dit voorstel/deze wens het haalt.
Er komen steeds meer wegvakken 30 bij. Op een gegeven moment is omkeren van de standaard goedkoper, zelfs zonder dat er ergens een maximumsnelheid wijzigt, omdat het veel borden scheelt. De vraag is dus niet of, maar wanneer.
Hallo,
Ik hoop dat deze wens het niet haalt. In de echte woonwijken net kleine straatjes en veel kruispunten vind ik 30 km/u een prima snelheid, maar op meer doorgaande wegen in dorpen en steden vind ik 50 km/u een prima snelheid. Maar dan ook echt 50 (en geen 60 of 70).
Groet, Petra.
Bert van Sprang schreef:
ma 25 mar, 2019 10:24
Ik ben als fietser erg voor meer veiligheid, maar 30 km/h op bv doorgaande wegen met vrijliggende fietspaden gaat me echt te ver.
+1
Petra137 schreef:
ma 25 mar, 2019 20:00
Hallo,
Ik hoop dat deze wens het niet haalt. In de echte woonwijken net kleine straatjes en veel kruispunten vind ik 30 km/u een prima snelheid, maar op meer doorgaande wegen in dorpen en steden vind ik 50 km/u een prima snelheid. Maar dan ook echt 50 (en geen 60 of 70).
Groet, Petra.
Het probleem is wel eens (denk ik) dat de bestuurders in de randstad geneigd zijn te denken dat de rest van Nederland er ook zo uit ziet als de binnenstad van Amsterdam of Rotterdam. Wij hebben hier best veel fietspaden en laat alles lekker 50 rijden waar er geen fietsers op de rijbaan zijn, als je minder uitstoot als reden noemt moet je gewoon je binnenstad autoluw maken, dwz alleen bestemmingsverkeer. Transferium en busdienst of lopen maar.
Hallo,
Of, zoals bij ons in het centrum van Groningen, zelfs verboden voor auto's :D
Groet, Petra.
Shadow schreef:
ma 25 mar, 2019 20:00
, als je minder uitstoot als reden noemt moet je gewoon je binnenstad autoluw maken, dwz alleen bestemmingsverkeer. Transferium en busdienst of lopen maar.
In een drukke stad is dat zeker niet genoeg. Het centrum van Maastricht is praktisch gezien bestemmingsverkeer maar wordt toch overspoeld met taxi's, bezorgbusjes, vrachtauto's en mensen-die-belangrijker-zijn-dan-anderen, om maar te zwijgen over de twee marktdagen en de vele evenementen. Daar gelden ook maximumsnelheden voor, al zou het voor bezorgbusjes vaak al heel wat zijn als ze hun motor uitzetten als ze ergens een kwartier geparkeerd staan, want dat is nog een pijnpunt.
Ik zou het fijn vinden als we dat dus eens konden afschaffen; hier karren ook 10 bezorgers per dag door de straat, maar aangeven dat het gelijk bij het depot mag blijven en dat ik het daar per fiets ophaal kan niet ofzo.
Bert van Sprang schreef:
ma 25 mar, 2019 10:24
Ik ben als fietser erg voor meer veiligheid, maar 30 km/h op bv doorgaande wegen met vrijliggende fietspaden gaat me echt te ver.
Dit.

Keuze wordt dan zoals nu 50km/h met veel 30km-borden of 30km/h met veel 50km(of soms 70)-borden.


Overigens zijn de investeringen veel groter, bij 30km moet ook de hele weg "op de schop" om die 30km reëel te maken, alleen een bord is niet voldoende.
of een compromis: 40 km/u?