Amsterdam is niet nr 1 fietsendiefstal

In tegenstelling tot wat algemeen wordt gedacht staat Amsterdam niet op de eerste plaats van het aantal fietsdiefstallen per hoofd van de bevolking. Het grootste fietsdiefstalrisico is in de stad Groningen. Deze stad in het noorden heeft een duidelijke koppositie.
Dit blijkt uit het aantal aangiftecijfers per gemeente. Het aantal aangiften in Groningen per 10.000 inwoners was in de eerste helft van dit jaar 83,3. Op de tweede plaats volgt Delft 72,7 aangiften per 10.000 inwoners, gevolgd door Enschede (70,2 en Utrecht. Amsterdam huppelt daar achteraan met een vierde plek (53,9).
Let wel op: dit zijn alleen aangiftes. Volgens de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) doet ongeveer tweederde van de slachtoffers van fietsdiefstal geen aangifte.

Het aantal aangiften van fietsdiefstal is in de eerste zes maanden van dit jaar met bijna 8 procent afgenomen tot 47.094. Daarmee zet de dalende trend uit 2015 zich voort. In heel 2015 deden 98.916 mensen aangifte van een gestolen fiets. Dit was 4,1% minder dan in 2014.
Aangezien zoals reeds gemeld slecht eenderde van de slachtoffers van fietsdiefstal nog zo gek is om tijd te verspillen om aangifte te doen, of daar wellicht toe verplicht is door de verzekering, zijn variaties in de bereidheid om aangifte te doen inmiddels doorslaggevender dan de diefstallen zelf...
Sinds wanneer wordt er algemeen gedacht in het "aantal fietsendiefstallen per hoofd van de bevolking" :p.

Ja, het is een eerlijkere weergave. Maar doorgaans zal de meerderheid van de mensen toch denken in absolute aantallen. En daarin blijft Amsterdam ook met deze getallen toch nog altijd op nummer 1 staan.

Maar buiten dat om. Het aantal aangiftes daalt. Maar is er volgens je bron ook nog iets bekend over de bereidwilligheid van mensen per gemeente om aangifte te doen? Is dit veranderd? Ik kan mij zo voorstellen gezien het toch op niets uit loopt de dalende trend van het aantal aangiftes namelijk niets zegt over een eventuele terugloop van het absolute aantal gestolen fietsen.
Misleidende titel.
Hoi Bert, zet jij je fiets nu weer met een ringslotje op de gracht?

De titel kan ook zijn:

"Amsterdammers zijn te lui om aangifte te doen bij fietsdiefstal"

Uit eigen ervaring weet ik wel, dat er erg veel fietsen gestolen worden in Groningen en die ervaring heb ik ook in Amsterdam opgedaan. Maar of de westerse studenten fietsen stelen of de Groningse bewoners zou ook een mooi onderzoek zijn. Ik ben wel benieuwd naar het oplossingspercentage van de fietsendiefstallen in Groningen en Amsterdam...
stef.l schreef:Sinds wanneer wordt er algemeen gedacht in het "aantal fietsendiefstallen per hoofd van de bevolking" :p.
Ja, het is een eerlijkere weergave. Maar doorgaans zal de meerderheid van de mensen toch denken in absolute aantallen. En daarin blijft Amsterdam ook met deze getallen toch nog altijd op nummer 1 staan.
Dan maak je dit gegeven afhankelijk van gemeentelijke fusies. Als twee grote gemeente fuseren neemt de fietsendiefstal daar immers - per gemeente - spectaculair toe.
Je moet wel een ********* zijn om zulke gegevens dan interessant te vinden. Helaas wemelt het van de *********.
Eric op de Fiets schreef:De titel kan ook zijn:
"Amsterdammers zijn te lui om aangifte te doen bij fietsdiefstal"
:lol:
Iedereen die langere tijd in Amsterdam woont kan inschatten dat het aantal fietsendiefstallen enorm is gedaald.

Even los van anekdotisch bewijs, het feit dat de heroine-junk nagenoeg is uitgestorven betekent dat de straathandel afwezig is. Daar waar je vroeger meerdere keren per dag een fiets kreeg aangeboden is me dat nu in jaren niet meer gebeurd... en ik werk zeer regelmatig bij de Oudemanhuispoort, wat de hotspot voor fietsendiefstal was.

Ook vind je bij de scholen/universiteiten en stations steeds meer "bewaakte" fietsenstallingen. Dat dat niet 100% dekkend is is bekend, maar het is wel degelijk een rem voor de gelegenheidsdief. En op straat begint het nietje steeds algemener te worden, wat het vastklinken van een fiets veel makkelijker maakt (en diefstal dus lastiger).

Op industriele wijze fietsenrekken met fiets en al weghalen ken ik vooral uit de provincie (je komt wat makkelijker weg met je busje) en de gemiddelde Amsterdamse fiets is minder interessant dan wat je in de slaapgemeentes ziet (al denk ik dat Bakfietsen wel lekker zal doorverkopen).

Ik zeg zeker niet dat het geen probleem meer is, maar dat Amsterdam verbeterd tov de rest van het land ben ik totaal niet verbaasd over. Ik trek in tegenstelling tot anderen de goede cijfers dan ook niet in twijfel, ervaringen, straatbeeld en culturele ontwikkelingen geven mij genoeg reden om te denken dat de cijfers indicatief zijn.

Gevoel+feiten (cijfers) komen goed overeen.
het verbaast mij niet dat in Groningen de meeste fietsen worden gestolen. In het centrum hebben ze de meeste fietsenrekken verwijderd. In plaats daarvan moet je hem gewoon op je standaard zetten. Vast zetten aan de wereld is dus niet goed mogelijk. En in de bewaakte fietsenstalling is ook niet veel plek...
loknor schreef:...en de gemiddelde Amsterdamse fiets is minder interessant dan wat je in de slaapgemeentes ziet
Zodra mensen in Amsterdam door hebben dat het risico op diefstal inderdaad lager is geworden, zullen zij het weer aandurven zich op een aantrekkelijke fiets te verplaatsen, waardoor het weer aantrekkelijker wordt fietsen te stelen in Amsterdam, etc.

Volgens mij is het stelen van fietsen nog steeds een lucratieve bezigheid, met een zeer lage pakkans. En als er eens iemand gepakt wordt, dan nog weegt de straf vaak niet op tegen het profijt.

Dat die op zeer laag prijsniveau opererende junkies grotendeels verdwenen zijn geloof ik graag. Die zijn lekker makkelijk aan te pakken, daar houdt de politie wel van. Je kunt je ook afvragen hoe het in godsnaam ooit mogelijk is geweest dat mensen zich zo veilig voelden om (waarschijnlijk) gestolen fietsen aan wildvreemden op straat te koop aan te bieden. Bij een normaal functionerend justitieel apparaat is de pakkans dan zowat 100%.
Na 5 jaar in Groningen gewoond en gestudeerd te hebben kijk ik hier niet raar van op. Het argument dat ze in Amsterdam in verhouding minder aangifte doen omdat het zinloos is geldt in Groningen net zo goed natuurlijk, dus ik denk dat het wel een eerlijke vergelijking is.

In Groningen zeggen ze: "Je bent pas een echte stadjer als er 7 fietsen van je gestolen zijn". Gemiddeld gezien hoef je daar niet je hele studie (4 jaar) op te wachten :) .
Ypuh schreef:Het argument dat ze in Amsterdam in verhouding minder aangifte doen omdat het zinloos is geldt in Groningen net zo goed natuurlijk
Het punt is dat het aantal gestolen fietsen waarvoor géén aangifte gedaan wordt, landelijk een factor twee hoger ligt dan het aantal aangiften voor gestolen fietsen.

De verdeling van de gestolen fietsen waarvoor geen aangifte wordt gedaan is dus doorslaggevender. Maar die verdeling is dus onbekend.

Verder is diefstal een zichzelf versterkend mechanisme. Van iemand waar geregeld de fiets gestolen wordt, koopt geen mooie dure nieuwe meer. De verleiding om goedkope tweedehands meuk te gaan kopen is dan groot. En juist door die tweedehands handel kan diefstal floreren.
Ik vind dit een moeilijke vergelijking. Wat mij namelijk opvalt is dat er in Groningen nog relatief heel veel mooie nieuwe fietsen rondrijden. Als dat meer is dan een indruk heeft het natuurlijk wel invloed op het aangifte percentage.
Binnen zo'n stedelijk gebied moet je ook duidelijk onderscheiden waar en wanneer er gestolen wordt.
Van 'n vriendin in stad Groningen was haar mooie rode scooter van het merk Jog afgelopen februari gestolen uit de stalling van het Hoofdstation. Heeft nog op m'n schouder gehuild. Gelukkig is haar voertuig door de politie binnen een week terug gevonden. Maar zonder dader die dus nog vrij met z'n lange vingers rondloopt....
Peter_K schreef: Dat die op zeer laag prijsniveau opererende junkies grotendeels verdwenen zijn geloof ik graag. Die zijn lekker makkelijk aan te pakken, daar houdt de politie wel van.
Hoewel ik uit de linkse anti-Hermandad hoek kom, het verdwijnen van de heroine junk is vooral een generatie verschijnsel, niet vanwege politie acties. Er zijn zat verslaafden, maar Heroine is niet meer populair.

Junkie criminaliteit is niet zozeer de verslaving als het financieel daaraan voldoen. Er zijn schattingen dat 3/4 van de heroine gebruikers dit prima konden maskeren met een gewone baan en die zag je dus geen fietsen verkopen. Cocaine/Speed/MDA/Alcohol verslaafden zijn sociaal geaccepteerder en kunnen makkelijker een sociaal schaduw leven voeren met daarbij behorend inkomen.

Er zijn zeker drugsverslaafden die de kleine criminaliteit in gaan, maar het het junkie probleem is kleiner geworden en veranderd van karakter.

Ik bagatelliseer het niet (drugs zijn soms een menselijk drama), maar dit is wel een verklaring voor het verdwijnen uit het straatbeeld en de afname van de fietsendiefstal.
dat valt mij dan weer tegen van Amsterdam!
loknor schreef:
Peter_K schreef: Dat die op zeer laag prijsniveau opererende junkies grotendeels verdwenen zijn geloof ik graag. Die zijn lekker makkelijk aan te pakken, daar houdt de politie wel van.
Hoewel ik uit de linkse anti-Hermandad hoek kom, het verdwijnen van de heroine junk is vooral een generatie verschijnsel, niet vanwege politie acties.
Dus het verdwijnen van junkie criminaliteit is dus niet aan de aanpak ervan door justitie te danken. En ik had al zo'n lage pet op van justitie...

Op zich een logisch verhaal, want junkies lijken mij wel een van de minst berekenende criminelen te zijn.
Tsja, politie is volgens mij niet het juiste orgaan om drugsverslaafden van de straat te houden. Dat doe je vooral door die mensen sociaal binnen boord te houden.

Betreft je mening over de politie, tsja, ik heb zowel goede als slechte verhalen... Concrete problemen kunnen ze goed aan. Maatschappij gerelateerde problemen ? Daar kunnen ze vaak weinig mee (zijn ze ook niet voor opgeleid).

Wat dat betreft is het terecht dat ze nu beseffen dat mensen met psychische problemen in de boeien te slaan niet de juiste aanpak is. Ach ja, het is 2016, verlichte denkbeelden komen daar met "wat vertraging" aan.
loknor schreef:Tsja, politie is volgens mij niet het juiste orgaan om drugsverslaafden van de straat te houden. Dat doe je vooral door die mensen sociaal binnen boord te houden.
Het kan/moet allebei tegelijkertijd: wortel en stok methode.
loknor schreef:Wat dat betreft is het terecht dat ze nu beseffen dat mensen met psychische problemen in de boeien te slaan niet de juiste aanpak is. Ach ja, het is 2016, verlichte denkbeelden komen daar met "wat vertraging" aan.
Ik dacht dat in het kader van bezuinigingen veel psychiatrische patiënten nu tussen de gewone mensen wonen, in plaats van in paviljoens in een veilige omgeving. Keerzijde is dat nogal wat verwarde mensen in conflictsituaties belanden.

Mijn eigen ervaring met dat soort mensen is dusverre alleen nog maar dat één van mijn (gechipte) katten door zo'n figuur is opgepakt en uitgeleverd aan de dierenambulance. Die werd pas weer terug gegeven na overhandiging van 27 euro. :|
Beste mensen,

Graag in-topic blijven. Als je over iets anders wilt kletsen, open dan een eigen topic in 'Kletspraat'.