Jpanse rechter vind fiets een dodelijk wapen

In verkeerde handen kan vanalles een wapen zijn. Terecht dus zou ik zeggen.
Onterecht. Zo kun je alles wel als wapen gaan zien; inclusief mijn eigen lichaam. Wat heeft dat voor nut?

Auto's worden terecht wel gezien als kwetsend en voetgangers als kwetsbaar. Daarom zijn voetgangers ook wettelijk beter beschermd. Fietsers vallen nu ook in de categorie kwetsbaar. Als fietsers nu ook als kwetsend worden gezien (je rijdt tenslotte op een moordwapen) dan is er ergens iets goed mis. Dat zou betekenen dat fietsers en automobilisten op een hoop worden geveegd en beide als de kwetsende groep worden beschouwd. Bij een ongeluk tussen die twee heb je als fietser een minder goede wettelijke bescherming. Ofwel een soort vrijbrief voor auto's om minder op fietsers te letten. Consekwenties zijn er dan toch niet meer. Als je voorrang had dan zat het wel goed.
Dat zo'n bericht de halve wereld verder nog gelezen wordt toont vooral aan hoe zeldzaam het is dat een fietser eens iets ergs doet. Waarschijnlijk zijn er sinds afgelopen week al vele honderden zo niet duizenden doden in de wereld gevallen door vergelijkbare zaken met auto's.
Leon
Met 20Km/U door rood en iemand op een oversteekplaats naar de andere wereld rijden is imho niets anders dan moord. Dan kun je hoog en laag springen, maar de fiets is in dat geval het gekozen instrument om het misdrijf te begaan, ergo het moordwapen.
In plaats van er stennis over te schoppen, is het misschien eens goed je te realiseren dat onze lust en ons leven bij onverantwoord gebruik een stuk gevaarlijker is dan we vaak denken.
bergbeklimmer schreef:Onterecht. Zo kun je alles wel als wapen gaan zien; inclusief mijn eigen lichaam. Wat heeft dat voor nut?

Auto's worden terecht wel gezien als kwetsend en voetgangers als kwetsbaar. Daarom zijn voetgangers ook wettelijk beter beschermd. Fietsers vallen nu ook in de categorie kwetsbaar. Als fietsers nu ook als kwetsend worden gezien (je rijdt tenslotte op een moordwapen) dan is er ergens iets goed mis. Dat zou betekenen dat fietsers en automobilisten op een hoop worden geveegd en beide als de kwetsende groep worden beschouwd. Bij een ongeluk tussen die twee heb je als fietser een minder goede wettelijke bescherming. Ofwel een soort vrijbrief voor auto's om minder op fietsers te letten. Consekwenties zijn er dan toch niet meer. Als je voorrang had dan zat het wel goed.
Je maakt nu wel enkele hele snelle sprongen. In deze zaak betreft het namelijk fiets vs. voetganger. Daarbij is het niet vanzelfsprekend dat een fiets per direct gelijk gesteld zal worden aan een auto.

Persoonlijk vind ik het een correcte uitspraak van de betreffende rechter in Japan. Zodra er onverantwoord iemand wordt doodgereden, dan moet een passende straf gegeven worden. Juist zonder consequenties wordt er niet stilgestaan over de gevolgen.

Voor wat betreft de Nederlandse situatie, hierin doel je denk ik op artikel 185 van de wegenverkeerswet? Let wel dit betreft minstens 50% van de geleden schade, het kan dus goed zijn dat je als fietser geen volledige vrijstelling van de schade krijgt. En daarnaast is dit enkel van toepassing indien beide partijen of enkel het motorvoertuig schuld heeft aan het ongeval. Indien de bestuurder van het motorvoertuig kan aantonen dat deze geen schuld draagt, ligt de verantwoordelijkheid alsnog bij in dit geval de fietser. Overigens is deze wet niet zozeer gericht op bescherming van zwakke deelnemers in het verkeer. Zo dekt het naast fietsers en voetgangers bijv. ook huizen, treinen en trams. Zelfs bomen, maar echter dan weer geen dieren (gezien wetgeving vaak alles behalve logisch is).

Zie ook o.a. de volgende jurisprudentie:
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inzien ... 006:AV4134

Deze wielrenner nam het niet al te nauw met de verkeersregels, kwam ten val omdat hij op het laatste moment toch ineens een auto diende te ontwijken, waarbij de auto toch in het gelijk gesteld werd.

Doodslag in het verkeer valt hier buiten. Doodslag in het verkeer wordt beschreven in artikel 6 van de wegenverkeerswet. En is omschreven als volgt.
Artikel 6 Het is een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat.
Let wel, er wordt binnen de wet hierin geen onderscheid gemaakt tussen soorten deelnemers. En hoewel er bij mijn weten geen jurisprudentie is binnen NL voor wat betreft fietser vs. voetganger, zal het mij niet verbazen als een fietser ook in Nederland bij het doodrijden van een voetganger eveneens terecht gesteld zal worden voor doodslag in het verkeer.
stef.l schreef:Doodslag in het verkeer valt hier buiten. Doodslag in het verkeer wordt beschreven in artikel 6 van de wegenverkeerswet
Jammer dat dit forum wordt vervuild met loze kreten. Termen als moord en doodslag komen uit het Wetboek van Strafrecht en dat zijn opzet delicten. Moord en doodslag zijn zeker niet van toepassing op een fietser, door wiens schuld te wijten is, dat een voetganger ten gevolge van een aanrijduing komt te overlijden.

Voor doodslag moet je een ander opzettelijk van het leven beroven. Daarbij moet je, door middel van een materiéle handeling, de bedoeling hebben een ander opzettelijk te doden.

Voor een moord komt daar bovendien nog voorbedachte rade bij. In dat geval zou de fietser, voordat hij de voetganger aan reed, de gelegenheid hebben gehad om zich over de aanrijding te bezinnen, voordat hij besloot de voetganger opzettelijke dood te rijden.
Dus moord en doodslag, reeds eerder vermeld, zijn volkomen uit de lucht gegrepen.

Dan blijft dood door schuld over. Voor schuld mag je lezen: Verwijtbaar gedrag.
In Nederland strafbaar gesteld in de artikelen 307 van het Wetboek van Strafrecht en 6 van de Wegenverkeerswet 1994.
Omdat een bijzondere strafbepaling (Wegenverkeerswet 1994) boven een algemene strafbepaling (Wetboek van Strafrecht) gaat, is voor een verkeersdeelnemer aan wiens schuld te wijten is dat een ander wordt gedood, artikel 6 WVW 1994 van toepassing.

Dat volgens een landelijk dagblad de Japanse rechter een fiets als “wapen” omschreef, lijkt mij niets meer dat een “voorwerp” waarmee de vrouw is aan- of overreden en tengevolge van die aanrijding is overleden.

Artikel 185 van de Wegenverkeerswet 1994 is een stukje civielrecht in het verkeers-strafrecht opgenomen. Ter bescherming van de “zwakkere” verkeersdeelnemers, zoals fietsers.

Hierbij is de eigenaar of houder van een motorrijtuig, waarmee over de weg wordt gereden, aansprakelijk voor de schade door zijn motorrijtuig veroorzaakt, aan andere verkeersdeelnemers, uitgezonderd schade toegebracht aan personen of zaken in zijn motorrijtuig worden vervoerd. Ongeacht de schuldvraag. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de eigenaar of houder van het motorrijtuig snorfiets.

Tenzij aannemelijk is dat het ongeval te wijten is aan overmacht of door iemand voor wie de eigenaar of houder van het motorrijtuig niet aansprakelijk is. Bijvoorbeeld diefstal of joyriding.

Uitgezonderd wordt schade aan loslopen dieren en aan andere motorrijtuigen in beweging of aan personen en zaken die daarmee worden vervoerd.
Veel oordelen over iets dat in een Nederlands dagblad dat niet bepaald als kwaliteitskrant bekend staat geschreven en dan nog handelt over iets dat in Japan is voorgevallen. Ik heb in ieder geval geen kennis van de Japanse wetgeving en nog minder van het exact voorval of de exacte argumentatie van de rechter in deze zaak om een zinvolle uitspraak te doen over de correctheid van de rechterlijke beoordeling.

Dat een fiets in een bepaald omstandigheden en bij bepaald gebruik als een wapen beschouwd kan worden vind ik niet zo vreemd. Dat gaat immers voor bijna elk voorwerp op.

Of het terecht is dat het wangedrag van een fietsers met de dood van een medeweggebruiker hetzelfde wordt behandeld als het wangedrag van een automobilist, kan een mooie (filosofische) discussie opleveren. (Maar een discussie waarvan ik vrees dat ze niet op een nette manier gevoerd kan worden op dit forum.)

In Nederland (en diverse anderen landen) worden er andere boetebedragen gehanteerd voor eenzelfde overtreding door fietsers als door automobilisten omdat men rekening houdt met het verschil in gecreëerde risico door wangedrag met een voertuig van een kilo of 10-25 (aan een snelheid die zelden hoger ligt dan 50 km/u en meestal onder 20 km/u ligt) of wangedrag met een voertuig dat vaak meer dan 1000 kg weegt (en aan een snelheid welke meestal tussen de 30-140 km/u ligt).
De vraag die dit oproept is of dit voertuigonderscheid nog terecht is als door wangedrag met een voertuig iemand dodelijk verwond geraakt. Mag 'ongeluk'/'pech' een rol spelen in de straf die aan bepaald wangedrag wordt verbonden? Of dient men enkel te kijken naar de risicocreatie los van de gevolgen van die risicocreatie?
(Dit in de veronderstelling dat er geen sprake is van bewust iemand verwonden of doden, dan lijkt me de zaak veel duidelijker.)
PietV schreef:
stef.l schreef:Doodslag in het verkeer valt hier buiten. Doodslag in het verkeer wordt beschreven in artikel 6 van de wegenverkeerswet
Voor doodslag moet je een ander opzettelijk van het leven beroven. Daarbij moet je, door middel van een materiéle handeling, de bedoeling hebben een ander opzettelijk te doden.
Dit is niet juist. Voor doodslag hoeft de verdachte niet de bedoeling te hebben een ander opzettelijk te doden. Onverantwoord gedrag met de dood van een ander tot gevolg is voldoende.

Zo is er een diversiteit aan jurisprudentie waarin een motorvoertuig door het negeren van rood licht, snelheidslimieten, gebruik van alcohol of stimulerende middelen in het verkeer, met de dood van bijv. een fietser tot het gevolg, veroordeeld is voor doodslag in het verkeer. En voor soortgelijke delicten is ook dood door schuld ingezet.

De keuze tussen dood door schuld en doodslag in het verkeer is casus afhankelijk, en wordt mede bepaald door inzet van het OM dan wel de opinie van de rechter omtrent de zaak. Nogmaals, gezien het ontbreken van jurisprudentie voor wat betreft fietser vs. voetganger met dood tot gevolg in Nederland, is het echter gissen onder welke noemer een soortgelijk ongeval hier in Nederland geplaatst zal worden.
stef.l schreef:Dit is niet juist. Voor doodslag hoeft de verdachte niet de bedoeling te hebben een ander opzettelijk te doden. Onverantwoord gedrag met de dood van een ander tot gevolg is voldoende.
De tekst op wikipedia klopt niet. Pas jij het even aan?
http://nl.wikipedia.org/wiki/Doodslag_% ... ndiging%29
Eerste regel: "Doodslag is het opzettelijk, maar niet met voorbedachten rade, beroven van het leven van een ander."

Zo op het eerste gezicht klopt de wet ook niet. Zullen we asap een voorstel indienen om dit te corrigeren?
"WvS Artikel 287
Hij die opzettelijk een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan doodslag, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie."

Leon
Ik zou wel eens willen weten waardoor die vrouw nou echt is overleden: doordat er een fiets van 15-20 kg tegen haar aan knalde of een kerel van 70-80 kg? Het lijkt me niet ondenkbeeldig dat in dit geval het menselijk lichaam het dodelijke wapen was. Rare term trouwens, dodelijk wapen, hoe triest het voor die vrouw ook is. Ik zie drugsbendes in Mexico elkaar nog niet met fietsen te lijf gaan.
Leon schreef:
stef.l schreef:Dit is niet juist. Voor doodslag hoeft de verdachte niet de bedoeling te hebben een ander opzettelijk te doden. Onverantwoord gedrag met de dood van een ander tot gevolg is voldoende.
De tekst op wikipedia klopt niet. Pas jij het even aan?
http://nl.wikipedia.org/wiki/Doodslag_% ... ndiging%29
Eerste regel: "Doodslag is het opzettelijk, maar niet met voorbedachten rade, beroven van het leven van een ander."

Zo op het eerste gezicht klopt de wet ook niet. Zullen we asap een voorstel indienen om dit te corrigeren?
"WvS Artikel 287
Hij die opzettelijk een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan doodslag, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie."

Leon
Wikipedia is vooralsnog altijd geen bron.

En het WvS dient ook niet altijd letterlijk gevolgd te worden. Afhankelijk van de situatie is het aan de interpretatie van de rechter en het OM om een passende strafmaat te vinden.

Wanneer is er namelijk sprake van opzet, en wanneer is er sprake van roekeloosheid. Hierin definieert het WvS niet. Het door rood rijden terwijl er een voetganger aan komt, het risico in acht nemende dat je deze voetganger raakt, kan zowel worden beoordeeld als roekeloosheid als opzet. De individuele situatie zal hierin ook alles bepalend zijn.

Is het klaarlichte dag, een oud vrouwtje welk langzaam oversteekt, je van 100m al kon zien? Of is het nacht, een hardloper zonder verlichting of hesje welk oversteekt. In beide gevallen fiets je door rood en rijd je de persoon aan. Komen ze te overlijden, dan kun je het op je vingers natellen dat het OM in het 1e scenario een zwaardere strafeis zal stellen dan in het 2e. En het OM zal hun eis echt niet omlaag bijstellen wegens een wikipedia opmerking. En op het 1e opzet stempelen is met motorvoertuigen al keer op keer gebeurd.
stef.l schreef:Wikipedia is vooralsnog altijd geen bron.
En het WvS dient ook niet altijd letterlijk gevolgd te worden. Afhankelijk van de situatie is het aan de interpretatie van de rechter en het OM om een passende strafmaat te vinden.
Als we de wet niet mogen gebruiken voor definites en we het over het laatste wat je zegt- de rechter beslist - eens zijn is het overige van je tekst en verdere discussie uiteraard zinloos.

Overigens verbaas ik me ergens altijd over. Als een roodrijder iemand aanrijdt wordt er moord en brand geschreeuwd, oh hemel wat een schoft, terecht. De roodrijders die niets raken mogen echter hun gang gaan. Ik zie ze elke dag. Op de meeste kruispunten hoef je echt geen twee minuten te staan voordat er een komt die geen boodschap heeft aan rood. Als er dan weer eens een discussie plaatvindt over camera's, dan komen die er niet omdat men 'de bevolking niet wil pesten'.

Leon
stef.l schreef:De keuze tussen dood door schuld en doodslag in het verkeer is casus afhankelijk, en wordt mede bepaald door inzet van het OM dan wel de opinie van de rechter omtrent de zaak. Nogmaals, gezien het ontbreken van jurisprudentie voor wat betreft fietser vs. voetganger met dood tot gevolg in Nederland, is het echter gissen onder welke noemer een soortgelijk ongeval hier in Nederland geplaatst zal worden.
Volgens mij is nog nooit een verdachte veroordeeld voor doodslag (strafrecht) waarbij een voor de dader onbekend slachtoffer is gedood door zijn schuld bij een verkeersongeval.

Doodslag of moord middels een motorvoertuig in het verkeer is in Nederland vaak voor de rechter geweest. Een motorvoertuig is een middel om een ander opzettelijk te doden, vaak met voorbedachte rade. Bewust, willens en wetens of in woede overrijden van een ander wordt door het openbaar ministerie moord (289 SR.) c.q doodslag (287 Sr.) een zelfs dood door schuld (6 WVW 1994) ten laste gelegd.
Maar voor deze misdrijven zal ter terechtzitting wettig en overtuigend bewijs moeten worden geleverd. Wordt voorbedachte en/of opzet niet bewezen, dan is artikel 6 WVW 1994 een delict, waarop zeer hoge maximum straffen zijn gesteld. De rechter kan dus hoge straffen opleggen.

Voorts is artikel 6 WVW 1994, veroorzaken van dood of zwaar lichamelijk letsel door schuld door een verkeersdeelnemer, een delict zonder omschrijving van de feitelijk handeling. Alleen de strafverzwarende omstandigheid is omschreven en dat wordt als misdrijf bestraft.
Naast artikel 6 WVW 1994 zal of zullen dus een of meer verkeersovertredingen ten laste worden gelegd. Bijvoorbeeld art. 5 WVW 1994, (roekeloos gedrag), negeren verkeerslicht, hoge snelheid, inhalen, spookrijden, onder invloed alcohol en/of drugs.

Omdat roekeloos gedrag geen strafrechtelijke opzet is, is doodslag geen delict dat in de Wegenverkeerswet 1994 is omschreven. Wel zijn de maximum straffen aangepast. Zowel in het strafrecht als het verkeerstrafrecht.

Voor dood door schuld in het Strafrecht:
– Bij schuld, gevangenisstraf van ten hoogste 2 jaren of geldboete van de 4e categorie (20.250 euro).
– Bij schuld door roekeloos gedrag, gevangenisstraf van ten hoogste 4 jaren of geldboete van de 4e categorie.

Voor dood door schuld in het Verkeersrecht:
– Bij schuld, gevangenisstraf van ten hoogste 3 jaren of geldboete van 4e categorie (20.250 euro).
– Bij schuld door roekeloos gedrag, gevangenisstraf van ten hoogste 6 jaren of geldboete van de 5e categorie (81.000 euro).
– Bij schuld of roekeloos gedrag, in combinatie met alcohol en/of drugs, grove overschrijding maximum snelheid, kort afstand houden, geen voorrang verlenen of gevaarlijk inhalen kunnen de gevangenisstraffen met 50 % worden verhoogd. Dus maximum 4,5 of 9 jaar.

Bovendien zijn veroordelingen ingevolge het Strafrecht, gepleegd met een motorrijtuig (auto of bromfiets), ook het Verkeerstrafrecht van toepassing.
Ingevolge artikel 179a WVW 1994 kan als bijkomende straf wegens veroordeling van de artikelen 285, 287 of 289 van het Wetboek van Strafrecht (misdrijven tegen het leven gericht), de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen voor ten hoogste 10 jaren worden ontzegd.
Bij veroordeling van de artikelen 301, 302 of 303 (mishandelingen) van het Wetboek van Strafrecht, de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen voor ten hoogste 5 jaren worden ontzegd.

Ook wordt naast de ontzegging van de rijbevoegheid (strafmaatregel) een verplicht onderzoek ingesteld naar de geschikheid van de rijbewijshouder via het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen en kan het rijbewijs ongeldig worden verklaard (administratieve maatregel). Deze ongeldigverklaring staat los van de ontzegging van de rijbevoegdheid.
PietV schreef:
stef.l schreef:De keuze tussen dood door schuld en doodslag in het verkeer is casus afhankelijk, en wordt mede bepaald door inzet van het OM dan wel de opinie van de rechter omtrent de zaak. Nogmaals, gezien het ontbreken van jurisprudentie voor wat betreft fietser vs. voetganger met dood tot gevolg in Nederland, is het echter gissen onder welke noemer een soortgelijk ongeval hier in Nederland geplaatst zal worden.
Volgens mij is nog nooit een verdachte veroordeeld voor doodslag (strafrecht) waarbij een voor de dader onbekend slachtoffer is gedood door zijn schuld bij een verkeersongeval.
De zaak Enkhuizer doodslag is toch wel de meest bekende, echter ook één waarin een combinatie van alcohol, negeren stoptekens en rijden door rood licht opeengestapeld zijn.

Een recentere zaak is de volgende, waar in omgeving Maastricht een motorvoertuig bij het doorrijden door rood, ondanks wetende voor rood te moeten stoppen, een fietser doodrijdt. Ook hierbij was het slachtoffer zover bekend geen bekende van de dader. Zie de zaak: http://jure.nl/ecli:nl:ghshe:2011:bv0119

Zoals altijd, spelen ook hierin weer diverse andere omstandigheden mee. Echter is er geen sprake geweest van het willens en wetens overrijden van een ander. Wel het willens en wetens rijden door rood licht, en zoals altijd bij het rijden door rood licht, op de koop toenemen dat een andere partij je zou kunnen kruisen.
stef.l schreef:
PietV schreef:
Volgens mij is nog nooit een verdachte veroordeeld voor doodslag (strafrecht) waarbij een voor de dader onbekend slachtoffer is gedood door zijn schuld bij een verkeersongeval.
De zaak Enkhuizer doodslag is toch wel de meest bekende, echter ook één waarin een combinatie van alcohol, negeren stoptekens en rijden door rood licht opeengestapeld zijn.

Een recentere zaak is de volgende, waar in omgeving Maastricht een motorvoertuig bij het doorrijden door rood, ondanks wetende voor rood te moeten stoppen, een fietser doodrijdt. Ook hierbij was het slachtoffer zover bekend geen bekende van de dader. Zie de zaak: http://jure.nl/ecli:nl:ghshe:2011:bv0119

Zoals altijd, spelen ook hierin weer diverse andere omstandigheden mee. Echter is er geen sprake geweest van het willens en wetens overrijden van een ander. Wel het willens en wetens rijden door rood licht, en zoals altijd bij het rijden door rood licht, op de koop toenemen dat een andere partij je zou kunnen kruisen.
Interessant en degelijk onderbouwd (door Stef.I).

Renaat

(En de voorgaande posts bevestigen waarom ik de ene schrijver op dit forum serieuzer neem dan sommige anderen.)