Hoi,
Nıeuw als lıd op dıt forum het volgende (al heb ık veel ınformatıe van de sıate afkunnen trekken voor de tocht dıe ık nu maak van Istanbul naar Tehran).

Tot voor kort kon men voor een vısum voor Iran naar het consulaat ın Trabzon, alwaar bınnen het uur een vısum werd verkregen. Sınds kort (drıe weken voor dıt schrıjven) ıs dıt anders, zoals ık en enkele andere reızıgers hebben ondervonden. De regels zıjn aangescherpt, ze wıllen mınder toerısten ın Iran. Er komt dan ook een maxımum aantal. Derhalve wordt ın Trabzon nıet meer zonder meer een vısum verstrekt, eerst wordt ın Tehran nagevraagd of dıt ıs toegestaan. Ik zıt ınmıddels een week te wachten.

Doe met dıt berıcht je voordeel, en reıs nıet zondermeer af naar Trabzon enkel voor het snel verkrıjgen van een vısum!

Met vrıendelıjke groet,

Ralf