Vacature penningmeester

Vacature penningmeester

In verband met de terugtrekking van een kandidaat, is het bestuur van de Wereldfietser met spoed op zoek naar een penningmeester.

Je bent primair verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging en alle financiële transacties die plaatsvinden. Je zorgt ervoor dat betalingen en declaraties voor allerlei evenementen en projecten adequaat worden verwerkt. De administratie omtrent lidmaatschappen en de inning van de contributies is uitbesteed aan een externe partij. Opgemerkt mag worden dat de Wereldfietser in blakende gezondheid verkeert.

Je bent tezamen met vijf andere bestuursleden verantwoordelijk voor het beleid en het bestuur van de vereniging. Het bestuur is een enthousiast –deels- nieuw team dat veel nieuwe ideeën en ambities heeft. 


Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar iemand die met een brede blik, frisse ideeën en financiële ervaring een bijdrage kan leveren aan het verder richting geven aan de ambities van de vereniging. Iemand die proactief handelt, budgethouders in de opstelling van de budgetten ondersteunt, nauw toeziet op de besteding ervan en met regelmaat de financiële stand van zaken in het bestuur rapporteert. Je geeft met een positief kritische blik gevraagd en ongevraagd advies aan alle betrokkenen.

Je taken:
•    je draagt, samen met overige bestuursleden, zorg voor het opstellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid 
•    je maakt periodiek financiële overzichten voor het bestuur ten behoeve van sturing op de begroting
•    je implementeert, begeleidt en beheert de financiën van de commissies en budgethouders
•    je bereidt bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen voor (o.a. het afleggen van verantwoording over de balans en begroting van de vereniging)
•    je beheert de geldmiddelen

De kascommissie heeft geadviseerd de middelen voor het beheer van de penningen te professionaliseren. Je onderzoekt welke middelen de vereniging kan inzetten om de penningen optimaal te beheren. 

De tijdsbesteding voor de functie is gemiddeld een tot drie uur per week.


Algemeen
Het bestuur vergadert ongeveer iedere zes weken uitgezonderd de zomervakantie. De vergaderingen vinden in de regel plaats op maandagavond in Woerden, maar afspreken via Skype is ook mogelijk. Verder zijn er twee algemene ledenvergaderingen (voorjaar en najaar) waar je aanwezigheid gewenst is. De Wereldfietser kent een reisvergoeding op basis van de kosten van openbaar vervoer of een vergoeding per km. De vereniging organiseert ieder jaar een bijeenkomst voor alle vrijwilligers. Het betreft een onbezoldigde functie.

Het bestuur streeft naar een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen in het bestuur. 
Bij gelijke geschiktheid heeft een vrouw de voorkeur.


Interesse?
Spreekt de vacatures je aan, stuur dan een e-mail met je motivatie en eventuele ervaringen aan bestuur@wereldfietser.nl. Alle informatie die je verstrekt, wordt vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld in overeenstemming met de privacywetgeving
 

Informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de voorzitter Eric Picard, (eric@wereldfietser.nl of 06 55 17 60 14).

Activiteiten

Sponsoren