Wereldfietsbeurs 2018 - fietsrondje Ginkelse Heide

Fietsrondje vanaf de Fietser over de Ginkelse Heide (33 km)

Start voor de Fietser.
Je gaat van de Fietser naar de spoorbaan. Rechtsaf op het fietspad langs de spoorbaan. Volg de fietsknooppunten: 88, 84, 64, 63, 84, 31, hier in de kom van Otterlo weer omkeren naar 84, 72, 83, 62, 64, 65, 66, 95, 10 en je bent weer bij de Fietser.

Horeca onderweg

7 km, bij de schaapskooi) Juffrouw Tok. Alleen in de weekeinden vanaf 12:00 uur. www.juffrouwtok.nl/restaurants/ede
Even voorbij Juffrouw Tok is de oprijlaan naar het natuurcentrum Veluwe. Daar kun je ook koffie en een kleine versnapering nuttigen. Open vanaf 11:00 uur. www.natuurcentrumveluwe.nl

15 km) Boerderij Mossel, op 400 meter voorbij knooppunt 63. In het weekend open van 10-17 uur. www.boerderij-mossel.nl

20 km) In Otterloo is ruime keuze. Een leuke plek is Hotel-Café Kruller in de oude kern. Open van 7:00-23:00 uur www.kruller.nl

30 km) Pannenkoekenhuis de Langenberg. In het weekend open van 11:30-20:30 uur. www.pannenkoekenhuizen.com/de-langenberg


 

Bijzondere punten langs de route

Bij vertrek vallen de gebouwen van de ENKA op. De Nederlandse Kunstzijdefabriek was sinds 1922 in bedrijf. In 1929 werd de naam, na een samengaan met het Duitse kunstvezelbedrijf Vereinigte Glanzstoff Fabriken (VGF), gewijzigd in Algemene Kunstzijde Unie (AKU). De ENKA-zeem was inmiddels zo'n begrip, dat deze merknaam gehandhaafd bleef. In Ede heeft men het altijd nog over ENKA. De productie bleef gehandhaafd tot 2002. Zes jaar stonden de complexen leeg tot een gedeeltelijke sloop volgde. Vanwege de monumentale status, mocht een aantal gebouwen niet geheel plat gegooid worden. Van een gebouw is alleen de muur gebleven, die met kunst en vliegwerk overeind blijft staan. Er wordt nu druk gebouwd en diverse gebouwen hebben een nieuwe invulling gekregen.

7 km) Na het tunneltje onder de snelweg ontwaart zich de schoonheid van de Ginkelse Heide in volle glorie. Zo hebben ooit grote delen van de provincie Gelderland eruit gezien. De Ginkelse Heide is ontstaan op twee stuwwallen uit de laatste ijstijd. Het bijzondere is de vrij grote oppervlakte aangesloten droge heide met verspreid schrale graslanden.
in 1904 neemt defensie de Ginkelse Heide in gebruik als oefenterrein. Waarschijnlijk is dit oorzaak dat de natuurlijke staat van het gebied zo goed behouden is gebleven.
Op 18 mei 1944 landen 2000 parachutisten op de Ginkelse Heide in het kader van de operatie Market Garden om de Rijnbrug van Arnhem trachten te veroveren.
Defensie gebruikt de Ginkelse Heide nog steeds voor oefeningen. De vlakte is een ideale landingsplaats voor de reusachtige Chinook helikopters, van waaruit de militairen van de Luchtmobiele Brigade de heide bestormen.

9 Km) Op de Ginkelse Heide zijn nog een paar restanten van een kamp voor 5000 Belgische vluchtelingen van ruim 1 miljoen zuiderburen die in 1914 onze grens overstaken na de Duitse inval.

14 Km) Planken Wambuis is een"Rustgebied voor dieren".
Het gebied kent een diversiteit aan landschappen met bossen, heide en stuifzand. Het Mosselse Zand is door een raster, dat nauwelijks zichtbaar is, ontoegankelijk voor de runderen en pony's die op de andere delen van Planken Wambuis bijdragen aan het in stand houden van het natuurlijk landschap.
20 km) Het nietige Otterlo is al 1163 jaar oud.  Enigszins verborgen  staat het hervormde kerkje. Het bakstenen godshuis dateert uit de 14e eeuw en is diverse malen verbouwd. De laatste ingrijpende verbouwing was van 1968 - 1973, waarbij kerk is teruggebracht in de steil van 1580. Het jaar van de reformatie in Otterlo.

25 km) Na bossen en hoog gras kom je weer op de heide.

30 km) De Kazernewijk van Ede. Geen plaats in Nederland kent een dergelijke unieke collectie aan kazernes als Ede. Op de Nieuwe Kazernelaan lagen maar liefst zeven militaire complexen op een rij. Defensie vertrok in 2010 uit Ede. Een deel van gebouwen werd enige jaren bevolkt door anti-kraak. Ondertussen zijn plannen ontwikkeld voor de nieuwe woonwijk de Veluwse Poort. De gebouwen van zes kazernes die een monumentale status hebben worden geïntegreerd in het complex tussen de nieuwbouw. Alleen de Simon Stevinkazerne is afgebroken, vanwege het ontbreken van een monumentale status.

Organisatie: 
Wereldfietser

Activiteiten

Sponsoren