Geannuleerd: Algemene Ledenvergadering

U bent hier

Geannuleerd - zie mededeling m.b.t. het corona-virus

Op zaterdag 28 maart vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. We treffen elkaar in de Werfkelder van de Kargadoor, Oude Gracht 36, 3511AP te Utrecht, https://www.kargadoor.nl/.

Leden zijn vanaf 12:30 van harte welkom. De vergadering start om 13:00 uur en eindigt rond 15:30 uur. Dit is een goed moment om je uit te spreken over het gevoerde beleid en om de plannen te horen voor de komende periode. Je inbreng wordt door het bestuur zeer gewaardeerd.

Agenda
1) Opening en vaststelling agenda
2) Mededelingen en ingekomen stukken
3) Vaststelling verslag ALV 23 november 2019
4) Herbenoeming Eric Picard als voorzitter
5) Hoofdlijnen uit de Doortrapper, strategienota 2020-2025
6) Update over website
Pauze
7) Vaststelling financieel jaar verslag 2019 en verslag door kascommissie
8) Verkiezing leden kascommissie 2021
9) Brainstorm over alternatieve vergadervormen voor ALV
10) Rondvraag
11) Sluiting ALV

De documenten voor de vergadering zijn vanaf 16 maart beschikbaar. Je kunt ze vinden in het clubhuis.

De zittende bestuursleden zijn Eric Picard (voorzitter), Dennis de Vries (penningmeester), Carel van Wijk (secretaris), Jan Jes en Michiel Maiwald.

Na afloop van de vergadering nuttigen wij een drankje en is er alle gelegenheid om informeel met elkaar en het bestuur verder te praten. We kijken uit naar een goede vergadering en hopen vele van onze leden te treffen.

Met vriendelijke groet,

Eric Picard

Kijk voor de laatste info op het forum (clubhuis - alleen voor leden)

Organisatie: 
Wereldfietser