ALV Voorjaar 2018

De voorjaars-ALV vindt plaats op zaterdagmiddag 21 april, in het Utrechts Centrum voor de Kunsten, het UCK, van 13:00 tot 17:00.

Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK)
Domplein 4, 3512 JC Utrecht
http://www.uck.nl

Stemming!

Er zullen een paar wijzigingen van het reglement worden voorgesteld, dus je aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Voor een reglementswijziging zijn vijftig leden nodig. Kun je niet komen, overweeg dan een volmacht af te geven aan een lid dat wel aanwezig zal zijn.

Het Giethoorn van Thailand

Naast het vergaderdeel zullen we deze middag ook tijd inruimen voor een fietsreislezing, deze keer door onze eigen Bert Sitters. Bert fietste in 90 landen, maar Thailand blijft duidelijk zijn favoriet.  Bert neemt je mee door het labyrint van waterweggetjes in het Giethoorn van Thailand.

Agenda

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering 17 november 2017
 4. Jaarverslag 2017
 5. Vaststelling financieel jaarverslag 2017
 6. Verkiezing leden kascommissie
 7. Pauze
 8. Voorstel opname partnerlidmaatschap in reglement
 9. Voorstel opname criteria Wereldfietseractiviteiten in reglement
 10. Rondvraag
 11. Sluiting ALV
 12. Presentatie Bert Sitters over Thailand


Meer informatie over de ledenvergadering is te vinden in het clubhuis.

Organisatie: 
Wereldfietser

Activiteiten

Sponsoren