ALV Najaar 2017

De najaars-ALV is dit jaar weer in de Kargadoor (N.B. dus niet in het UCK zoals in het tijdschrift stond aangegeven):

Oudegracht 36
3511 AP Utrecht
http://www.kargadoor.nl

Inloop vanaf 13:00
Aanvang 13:30
Einde 17:00

Agenda:

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Vaststelling verslag ALV 8 april 2017
  4. Begroting 2018
  5. Verkiezing nieuwe bestuursleden
  6. Pauze
  7. Toelichting op de plannen voor 2018
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

 

Na afloop is er een bijkletsborrel, waarbij het eerste drankje en de bitterballen door de vereniging worden aangeboden. Daarna gaan we onder leiding van Bert weer naar Pizzeria la Grotta.

Meer informatie in het clubhuis.

Activiteiten

04/03/2018 - Rondje Utrecht
07/03/2018 - Rondje Amsterdam
12/03/2018 - Rondje randstad
30/03/2018 - Paastocht 2018
04/04/2018 - Rondje Amsterdam

Sponsoren