Algemene ledenvergadering 13 april 2019 te Vleuten

Algemene Ledenvergadering

Op 13 april aanstaande vindt de Algemene ledenvergadering plaats. In verband met de bezetting van de ‘bekende locaties’ hebben we naar een andere locatie moeten uitzien. We hebben een leuke plek gevonden in het midden van het land, goed bereikbaar met de fiets, het openbaar vervoer (9 minuten vanaf CS) en met de auto (er is voldoende gratis parkeergelegenheid in de omgeving).


We treffen elkaar bij:

Buurtcentrum De Schakel
Schoolstraat 11
3451 AA Vleuten
Website: https://www.deschakel-vleuten.nl/

Leden zijn vanaf 12:30 van harte welkom. De vergadering start om 13 uur en eindigt rond 15:30 uur.

Wij zijn bijzonder blij dat we onze leden Joyce en Luca bereid hebben gevonden een presentatie te geven over hun geweldige fietsreis van Leiden naar Kaapstad (11.502 kilometer). Jullie kunnen vast kijken op  https://fietsverhaaltjes.wordpress.com om in de stemming te komen.

Agenda ALV 13 april 2019

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering 24 november 2018
 4. Jaarverslag 2018
 5. Pauze
 6. Website Wereldfietser
 7. Vaststelling financieel jaarverslag 2018 en verslag kascommissie
 8. Verkiezing leden kascommissie
 9. Verkiezing nieuwe bestuursleden
 10. Rondvraag
 11. Sluiting ALV


Documenten voor de vergadering maken we zo snel mogelijk beschikbaar en kun je vinden in het clubhuis.

Het wordt een bijzondere bijeenkomst. Mieke treedt voor het laatst op als penningmeester om de financiële cijfers over 2018 toelichten. Daarna introduceert het bestuur een drietal personen die zich kandidaat hebben gesteld voor een bestuursfunctie. Je stem wordt zeer gewaardeerd.

Na afloop van de vergadering nuttigen we een drankje en is er alle gelegenheid om nader kennis te maken met de nieuwe bestuursleden en bij te praten.

Wij kijken uit naar een goede vergadering en rekenen op je komst!

Met vriendelijke groet,

Eric Picard
Voorzitter

Organisatie: 
Wereldfietser

Activiteiten

Sponsoren